Katalog domów do 70 m2
Katalog Domy w Stylu

Najnowszy katalog online – Projekty domów do 70 m2

Jest! Najnowszy katalog online – Projekty domów do 70 m2. Sprawdź koniecznie i wybierz projekt spełniający założenia Polskiego Nowego Ładu – PROJEKTY DOMÓW DO 70 m2

 

Projekty domów zaprezentowane w katalogu to propozycja dla inwestorów, którzy realizując marzenia o własnym domu chcieliby skorzystać z programu rządowego Polski Ład. Zgodnie z założeniami programu budowa domu bez pozwolenia na budowę, a jedynie na zgłoszenie będzie możliwa, jeśli powierzchnia zabudowy domu nie będzie przekraczała 70 m2. W przypadku budowy domu z poddaszem, powierzchnia użytkowa nie będzie większa niż 90 m2. Budowę będzie można realizować również bez kierownika oraz dziennika budowy.

Nowy Ład jest programem społeczno – gospodarczym, który rząd zaproponował na okres pocovidowy. Ma on wpłynąć nie tylko na trudną kwestię finansową, ale również służbę zdrowia, kwestię mieszkaniową, prawo budowlane oraz finanse wszystkich Polaków. Program naprawczy ma objąć m.in. obniżenie podatków, zakup mieszkania bez wkładu własnego oraz budowę domu do 70 m2 bez pozwolenia.

Katalog domów do 70 m2

 

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1986) wchodzi w życie 02.01.2022 r. Zgodnie ze zmianami do wznoszenia budynków wolnostojących, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 70 m2, nie będzie potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę, kierownik budowy, a co za tym idzie dziennik budowy. Do tej pory było to możliwe jedynie w przypadku realizacji budynków do 35 m2. Założenia programu „Mój dom 70 m2” mają nie tylko ułatwić cały proces budowlany, ale również go skrócić. Jak przekonuje rząd pozwoli to także inwestorom na oszczędności już na etapie załatwiania formalności.

Ustawa zmienia Prawo budowlane umożliwiając budowę budynków wolnostojących o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 70 m2 bez pozwolenia na budowę. Inwestorzy wybierając taką procedurę budowy będą jednak musieli dokonać zgłoszenia budowy do właściwego organu administracyjnego wraz z dołączonym projektem budowlanym.

Aby wybudować dom bez pozwolenia będzie trzeba spełnić następujące warunki:
budynek musi być wolno stojący, nie więcej niż dwukondygnacyjny,
obszar oddziaływania budynku musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany,
– budowa musi zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe inwestora.

Inwestorzy, którzy zdecydują się na budowę domu bez pozwolenia będą musieli pod rygorem odpowiedzialności karnej dołączyć do zgłoszenia kilka oświadczeń. Będą one niezbędnym dokumentem, aby móc ruszyć z budową.

Inwestor korzystając z możliwości budowy domu bez pozwolenia na budowę musi przedłożyć następujące oświadczenia:
– pod rygorem odpowiedzialności karnej, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
– o przyjęciu odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
– o kompletności dokumentacji dołączonej do zgłoszenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów nasza baza projektowa jest poszerzana o nowe projekty domów. Zachęcamy do śledzenia naszej oferty, która na bieżąco będzie uzupełniana o nowości projektowe DOMYwStylu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »