• Porady architektów

  Ciesz się ciepłem i płać niższe rachunki – nowe warunki techniczne 2017

  Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to już drugi etap zmian dotyczących energooszczędności budynku. Nowe przepisy zostały wprowadzone w związku z unijną dyrektywą 2010/31/UE z 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która to zobowiązuje wszystkie kraje Unii Europejskiej do minimalizowania zapotrzebowania energetycznego budynków. Dostosowanie krajowych przepisów do unijnych podzielono na trzy etapy. Pierwsze obostrzenia wprowadzono już w 2014 roku (WT2014). Aktualne zmiany przypadły na styczeń 2017 (WT2017). Ostatnie wejdą w życie wraz z początkiem 2021 roku. Przepisy rozporządzenia zakładają stopniowe zmniejszenie zapotrzebowania budynków na…

 • Porady architektów

  Poradnik Inwestora

  ETAP I – Formalności przed zakupem projektu 1. Wypis z planu miejscowego a decyzja o warunkach zabudowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Planowanie budowy domu należy rozpocząć od sprawdzenia czy na danej działce można zbudować dom, a jeśli tak to jaki. Można to sprawdzić w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Wypis z MPZP, który określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta. Z MPZP wynikają szczegółowe warunki, jakie musi spełnić budynek na danym terenie, np.: gabaryty budynku (szerokość, wysokość), ilość kondygnacji, kąt nachylenia i rodzaj pokrycia dachowego oraz linię zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy Jeżeli dla danego gruntu nie…

 • Jak wybrać projekt domu?

  Dom na wąską działkę

  Na przestrzeni ostatnich kilku lat coraz większą popularnością cieszą się projekty na wąską działkę. Powodów tej popularności jest kilka. Na rynku nieruchomość zdecydowanie trudniej jest kupić działki w dobrych proporcjach i kształtach. Niebagatelne znaczenie mają również ich ceny. Działki wąskie są dużo tańsze ze względu na ich mniejszą funkcjonalność. Inwestorzy, ograniczeni budżetem, często decydują się na wąską i nieustawną działkę, za to w świetnej lokalizacji. Wąska działka dość mocno ogranicza kształt i wielkość budynku. Nie oznacza to jednak, że projekt na wąską działkę musi być nudny i przewidywalny w układzie funkcjonalnym. Obecnie oferta projektów gotowych na wąską działkę jest dość szeroka. Poniżej znajdują się cenne porady jak szukać idealnego projektu na…

 • Porady architektów

  Dom bez pozwolenia na budowę, co to znaczy?

  Procedura ubiegania się o pozwolenia na budowę w Polsce jest stosunkowo długa. Według raportu Banku Światowego Doing Business 2014, Polska zajmuje 88 miejsce w kategorii „Pozwolenie na budowę”. 16.03.2015 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał znowelizowaną ustawę Prawo budowlane. Ma ona usprawnić proces budowlany przez zniesienie wielu ograniczeń biurokratycznych i prawnych. Ustawa zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia. Oto najważniejsze proponowane zmiany:  Najistotniejszą zmianą ma być zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Dotyczy to głównie budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. W takim przypadku należy dokonać jedynie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na…

 • Porady architektów

  Nowe warunki techniczne WT2014

  Od stycznia 2014 roku zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne dotyczące budynków oraz ich usytuowania. Nowe przepisy mają zwrócić uwagę na budownictwo energooszczędne i upowszechnić budowę domów o niskim zużyciu energii. Zmiany wynikają z unijnej Dyrektywy 2010/3/UE, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek obniżenia zużycia energii. Do 2021 roku współczynnik zużycia energii ma być na poziomie bliskim zeru. W obliczu nowych przepisów szczególną rangę posiada parametr EP, mówiący o zapotrzebowaniu budynku na nieodnawialną energię pierwotną. Na wartość tego parametru mają wpływ m.in. materiały izolacyjne, sposób ogrzewania (rodzaj urządzenia oraz paliwa). Od 2014 roku wskaźnik EP dla budynku nie może przekraczać 120 kWh/m². Na rok 2017 przewiduje się obniżenie wskaźnika do 95 kWh/m² aby…

 • Porady architektów

  Budowa domu na działce rolnej

  Ponieważ ceny działek budowlanych osiągnęły ostatnio astronomiczny pułap, stąd dużo osób podjęło decyzję zakupu gruntu rolnego z zamiarem przemianowania go na działkę budowlana. Odrolnienie gruntów to proces czasochłonnym,  który wymaga dużo cierpliwości oraz załatwienia mnóstwa formalności. Jednak warto podjąć takie wyzwanie żeby zamieszkać we własnym domu. KROK 1 Musimy sprawdzić plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Zanim podejmiemy decyzję o zakupie gruntu rolnego, który przeznaczymy pod budowę domu, trzeba sprawdzić, jak wygląda  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość. W dniu dzisiejszym  odrolnienie jest zmianą przeznaczenia gruntu w tym planie. KROK 2 Musimy napisać wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego. „Odrolnienie” jest zmianą przeznaczenia gruntu w planie…

 • Porady architektów

  Nowe prawo budowlane

  Dnia 8 Lipca 2009r. weszły w życie nowe warunki techniczne, które dotyczą usytuowania na działce budynków i innych obiektów. Nowe prawo zawęża uznaniowość organów administracyjnych,w przypadku gdy budynek usytuowany jest przy granicy działki. Te nowe przepisy, z jednej strony są bardziej przyjazne inwestorom i liberalne, z drugiej mogą być krzywdzące dla sąsiadów.