Projekty spełniające warunki techniczne 2017

Wszystkie projekty domów będące w naszej ofercie, są zgodne z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku. Zachęcamy do zapoznania się z projektem Ambrozja, Indygo 4, Ariel 3.

wyszukiwarka zaawansowana

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to już drugi etap zmian dotyczących energooszczędności budynku.

Przepisy rozporządzenia zakładają stopniowe zmniejszenie zapotrzebowania budynków na ciepło z jednoczesnym wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych. Nowe wymagania warunków technicznych wpłyną nie tylko na izolacyjność obudowy budynku, lecz również na jego wyposażenie, m. im. wentylację, ogrzewanie c.o. i c.w.u oraz klimatyzację. Docelowo do 2021 roku budownictwo ma być dostosowane do uregulowań unijnych, a większość budynków powinna być samowystarczalna pod względem energetycznym. Postawienie na energię pierwotną to zachęta do wykorzystywania urządzeń pozyskujących energię z wiatru i słońca – kolektorów słonecznych, ogniw fotoelektrycznych, a także pomp ciepła.

Najważniejsze zmiany, które wprowadzają nowe warunki techniczne dotyczą maksymalnego współczynnika zużycia energii pierwotnej (Ep).

Wskaźnik Ep określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia, przeliczaną na jednostkę powierzchni gotowego budynku, wyrażaną w kWh/(m2/rok). Dla domów jednorodzinnych współczynnik Ep nie może przekroczyć następujących wartości:
 od 1 stycznia 2014 r. - 120 kWh/(m2/rok)
 od 1 stycznia 2017 r. - 95 kWh/(m2/rok)
 od 1 stycznia 2021 r. - 70 kWh/(m2/rok)

WSZYSTKIE PROJEKTY DOMÓW Z OFERTY NASZEGO BIURA SĄ ZGODNE Z NOWYMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OD 1 STYCZNIA 2017 r.

Powiązane kategorie