Projekty z dopłatą NFOŚiGW w standardzie NF40

Chcąc ułatwić osobom planującym ubieganie się o dopłatę z NFOŚiGW wybór odpowiedniego projektu domu, nasze biuro stworzyło kolekcję projektów zgodną ze standardem NF40.

Projekt opracowany w standardzie NF40 odbiega od typowego projektu energooszczędnego. Standard energetyczny budynku NF40 oznacza, że wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji tego budynku utrzymany jest na poziomie nie przekraczającym 40 kWh/m2rok. Aby uzyskać EUco < 40 kWh/m2rok należy dokładnie przyjrzeć się m.in. izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, systemowi wentylacji w budynku, a także szczelności budynku na przenikanie powietrza.

Dom w standardzie NF40 charakteryzują podwyższone wymagania dotyczące:
  • szczelności powietrznej obudowy budynku
  • izolacyjności cieplnej okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych
  • izolacyjności cieplnej ścian, dachów, stropów, stropodachów i podłóg na gruncie
  • wentylacji
  • mostków cieplnych

Powiązane kategorie