Aktualności,  Poradnik Inwestora

Termoizolacja nakrokwiowo

W praktyce nadzwyczaj korzystną konsekwencją zastosowania systemu nakrokwiowego jest istotne ograniczenie, a często praktycznie wykluczenie mostków termicznych w dachu, miejsc niebezpiecznych dla jego konstrukcji i bardzo niekorzystnych dla ogólnego energetycznego bilansu budynku.

Ciepło, lekko, sucho

Przewaga nakrokwiowych systemów zasadza się na oczywistym fakcie, iż w każdym innym rozwiązaniu w konstrukcji dachu istnieje wiele „zimnych” jego fragmentów, tzn. elementów przyjmujących praktycznie temperaturę zewnętrzną i przez które wewnętrzne ciepło może być intensywnie emitowane. Często bywa, że w istotnej dla ogólnego bilansu części. W związku z tym, miejsca te należy dodatkowo zabezpieczać pod względem termicznym, a bywa że staje się także koniecznością profilaktyka procesu niebezpiecznej kondensacji dyfuzyjnej wilgoci z wnętrza. Przy pokryciu całej konstrukcji dachowej więźby, równo i na zewnątrz problem ten odpada, albowiem wszystkie elementy konstrukcji znajdują się po „wewnętrznej”, „ciepłej” stronie termoizolacji i wspomniane niebezpieczne zjawiska nie mają miejsca.

Ergonomia i estetyka

Główne estetyczno-użytkowe korzyści nakrokwiowej aplikacji ocieplenia są dwie. Po pierwsze, jest to możliwość wyeksponowania i zagospodarowania naturalnego, pięknego konstrukcyjnego drewna więźby dachu. To wielkie pole do popisu dla różnorakich aranżacji od klasycznie rustykalnych do ultra futurystycznych. Druga korzyść, to oczywiste zwiększenie wymiarów pomieszczenia, szczególnie wzwyż, umożliwiające instalację dodatkowych elementów wyposażenia, np. łazienkowego prysznica, dodatkowych półek, oświetlenia czy książkowych regałów na malowniczej antresoli.

Plyta Thermano

Szybko, łatwo i bezpiecznie

Niezależnie od tego, czy wypowiadają się mistrzowie dekarstwa czy też początkujący praktycy tej profesji, wszyscy oceniają, że z ich punktu widzenia praca jest łatwiejsza i szybsza. Ze względu na mechaniczne właściwości poliuretanu, montaż izolacji wolny jest od wielu niebezpieczeństw uszkodzenia samego materiału i przede wszystkim mechanicznych awarii stosowanych folii i membran. Inne właściwości, takie jak: brak pylenia, możliwość doboru różnej grubości płyty (od 40 do 140 mm), mała masa potrzebna do pokrycia dużych powierzchni (1.2m x 2.4m), bezpieczeństwo przemieszczania po stabilnych drewnianych elementach więźby, wskazują na wykonawczą przewagę tego systemu.

Takie będą trendy

Dziś, ekologiczny punkt widzenia wydaje się może jeszcze nieco abstrakcyjny i nierealny, jednak nic bardziej mylnego. Tylko patrzeć, jak w rutynowej pracy projektanta zagnieżdżą się na stałe współczesne metody projektowania z uwzględnieniem szeroko pojętego „rozwoju zrównoważonego”, „zielonych certyfikatów”, „wielokryterialnych metod oceny budynku” itp. Wtedy to, już przy elementarnej wstępnej analizie „oceny cyklu życia” okaże się, że proponowane „poliuretanowe” i „nakrokwiowe” rozwiązanie dla dachów skośnych jest w tym kontekście tańsze od np. „wełnianego” nie mniej niż 20%. Spodziewać się także należy, że już niedługo poziom „ekologiczności” materiałów wbudowanych (obok energochłonności) będzie miał istotne znaczenie na wartość nieruchomości w chwili jej zbywania. Uwzględniając wieloczynnikowe analizy, liczyć się musimy z tym, że coraz gorzej oceniane będą, (tzn. będą coraz droższe) te materiały, których ekologiczny koszt wytworzenia, aplikacji i eksploatacji będzie wysoki, a wygrywać będą materiały między innymi z relatywnie małym udziałem naturalnych kopalin.

To obszar, w którym poliuretany znowu pokazują swoją rozwojową przewagę. W odróżnieniu, bowiem od innych popularnych materiałów, tylko przy produkcji podstawowych składników tego materiału, zrezygnować można w poważnej części z użycia deficytowych surowców kopalnych (ropa naftowa), na rzecz bioodnawialnych olejów pochodzenia roślinnego (olej kukurydziany, lniany, słonecznikowy, sojowy, palmowy, rycynowy, olej rybi, a także rolnicze odpady, m.in.: kaczany kukurydzy, słomy, odpadowe oleje, tłuszcze zwierzęce itd.). Tak więc produkcja poliuretanów, już w niedalekiej przyszłości, kojarzyć się będzie bardziej z upojnym zapachem morza rzepaku, lnu, czy hodowlami egzotycznych lasów palmowych, niż fabrycznym wyziewem.

Bez nazwy-1

Multiodporność

Płyty z twardych pianek poliuretanowych THERMANO, to nowoczesny materiał o niezwykłej trwałości. Ze względu na swoje właściwości mechaniczne – trudnoodkształcalny. Ze względu na małą nasiąkliwość – nienasiąkliwy, odporny na okresowy i stały kontakt z wodą. Ze względu na skład chemiczny – odporny na większość efektów biodegradacyjnych oraz odporny na niezwykle szerokie spektrum agresywnych związków chemicznych itd. itp. Najbardziej znany, wyspecjalizowany w tych badaniach Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. (Instytut Badawczy Izolacji Cieplnej) (FIW, Monachium) wykonał ocenę liczących 28 i 33 lat wycinków PUR z istniejących budynków pod względem:

  • przewodności cieplnej,
  • wytrzymałości na ściskanie,
  • zawartości wilgoci,
  • zmian wymiarowych i integralności płyt izolacyjnych.

Ogólna ocena końcowa zawiera sformułowania: FIW potwierdził, że pianka PUR „nie ma istotnych uszkodzeń (wartych wzmianki)” i „wciąż nie wykazuje defektów”. Co więcej, „po 33 latach użytkowania te płyty izolacyjne są wciąż w pełni funkcjonalne i nadal wykazują wszystkie deklarowane wartości i właściwości użytkowe”. Oznacza to, że jeśli dziadek dobrze położył THERMANO na swoim dachu, to jego wnuczek ma szansę zdemontować je i użyć ponownie bezinwestycyjnie i bez pogorszenia właściwości termoizolacyjnych. A czegoś takiego, jeszcze nie było.

inż. Krzysztof Milczarek

więcej na: www.thermano.eu

1 komentarz

  • Okna

    Bardzo interesujący punkt widzenia, pokazujący, w którą stronę idą trendy w budownictwie. Przy okazji dachów, nie należy zapominać również o tak ważnym elemencie jak dobór odpowiednich okien.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »