Biuro projektów
Projekt kupujesz bezpośrednio u AUTORA Gwarancja najniższej ceny! Bezpłatna dostawa w 24h Zwrot 14 dni Wymiana do 30 dni Zadzwoń577 007 517
m2
m2
kondygnacje
pokoje
rodzaj dachu
garaż

Zamawiając projekt MTM STYL otrzymasz rzetelny i kompletny projekt budowlany w czterech egzemplarzach, w skład którego wchodzą:

Projekt architektoniczny (rys. w skali 1:50 lub 1:100)

 • opis techniczny,
 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (parter, poddasze lub piętro),
 • rzut dachu,
 • przekroje,
 • opisy przegród,
 • elewacje budynku,
 • wykaz stolarki okiennej i drzwiowej,
 • detale rozwiązań architektonicznych.

Projekt konstrukcyjny (rys. w skali 1:50 i 1:25)

 • opis konstrukcyjny,
 • rzuty fundamentów,
 • rzuty konstrukcyjne poszczególnych kondygnacji,
 • wykaz drewna na więźbę dachową i jej rzut,
 • wykaz stali zbrojeniowej,
 • szczegółowe rysunki detali konstrukcyjnych wraz z rozrysowanym zbrojeniem w skali 1:10 lub 1:20.

Projekt instalacji sanitarnych

 • opis techniczny,
 • niezbędne obliczenia,
 • schematy instalacyjne przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • schemat instalacji CO wraz z doborem grzejników,
 • schemat i rozwinięcie instalacji gazowej,
 • schemat kotłowni wraz z doborem kotła,
 • schemat podłączenia wodomierza i gazomierza.

Projekt instalacji elektrycznych

 • opis techniczny i obliczenia instalacji elektrycznej i odgromowej,
 • schemat rozmieszczenia elementów instalacji elektrycznej,
 • schemat szafki bezpiecznikowej,
 • schemat tablicy bezpiecznikowej,
 • schemat instalacji telefonicznej.

Dodatkowo do zakupionego projektu dołączamy

 • Uprawnienia projektantów,
 • Standardową zgodę na zmiany,
 • Projektowaną charakterystykę energetyczną,
 • Analizę porównawczą systemów ogrzewania,
 • Rzut w skali 1:500 do projektu zagospodarowania działki,
 • Informację BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia w czasie budowy),
 • Atrakcyjne dodatki, sprawdź dostępność.
Jeśli chcesz, byśmy pomogli Ci w znalezieniu architekta adaptującego w twojej miejscowości, zadzwoń: 85-740-87-59

Organy administracji budowlanej wydają pozwolenia na budowę na podstawie kompletnego projektu budowlanego, w skład którego wchodzą:

 • Projekt architektoniczno-budowalny w 4 egzemplarzach. Każdorazowo projekt musi być zaadaptowany przez uprawnionego architekta miejscowego tak, aby był zgodny z Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisem z Planu Miejscowego.
 • Projekt zagospodarowania działki (wraz z przyłączami, jeśli jest to konieczne). Obecnie prawo budowlane dopuszcza uzyskanie pozwolenia na budowę tylko i wyłącznie na budynek, pozostawiając inwestorowi możliwość wykonania projektów przyłączy do budynku w późniejszym terminie.
 • Dodatkowe opinie i uzgodnienia wymagane w szczególnych przypadkach.
Hol

Uwaga: Oryginalny projekt MTM STYL tylko z hologramem.

Materiały graficzne do projektów prezentowane na stronach internetowych MTM Styl Sp. z o.o., Sp.k. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego). W wyniku ciągłego udoskonalania oferty projekty mogą się nieznacznie różnić od zaprezentowanych materiałów graficznych, które mają charakter jedynie informacyjny i poglądowy.
phone-icon577 007 517