przewiń do góry

Warunki zwrotu

 • Każda osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w siedzibie Sprzedającego ma możliwość jego zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 • Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy projektów przygotowywanych na indywidualne zamówienie.
 • Prawo do zwrotu towaru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą będzie rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedającego.
 • Towar zakupiony przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza granicami Polski i wysyłany poza granice kraju nie podlega zwrotowi.
 • Zwrot niezniszczonego projektu nie podlega opłacie manipulacyjnej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek śladów użytkowania projektu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.
 • Projekt należy odesłać wraz ze wszystkimi dodatkami otrzymanymi przy jego zakupie (nie dotyczy tablicy informacyjnej).
 • Wraz z projektem należy przysłać wypełnione i podpisane Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pobierz wersję dla klientów Indywidualnych, pobierz wersję dla Partnerów).
 • Zwrot elektronicznej wersji projektu bądź kosztorysu zapisanych na trwałym nośniku (płyta CD) jest przyjmowany pod warunkiem zachowania oryginalnego opakowania (nienaruszone hologramy).
 • Sprzedający nie przyjmuje zwrotów projektów wysyłanych do jego siedziby przesyłką pobraniową.
 • Koszty odesłania Towaru do siedziby Sprzedającego pokrywa Kupujący.
 • W przypadku, gdy Kupujący poniósł koszty dostawy projektu z siedziby Sprzedającego na wskazany przez siebie adres korespondencyjny, wówczas otrzyma zwrot poniesionych kosztów dostawy. Zwrot kosztów dostawy jest ograniczony i wynosi nie więcej niż koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sprzedającego (poczta polska).
 • Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu Towaru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki wraz ze stosownym oświadczeniem.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem tychże płatności.
 • Zwrot nie otwartej przesyłki Sprzedający będzie również traktować jako oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile na zwracanej przesyłce będzie adnotacja „odmowa przyjęcia” zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z 2014 r. z późniejszymi zmianami).
 • Decyzja dotycząca zwrotu projektu po upływie 14 dni od daty otrzymania przesyłki podejmowana jest przez Sprzedającego indywidualnie.

Warunki wymiany

 • Każda osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w siedzibie Sprzedającego ma możliwość jego wymiany w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez opłaty manipulacyjnej.
 • Prawo do wymiany towaru nie dotyczy projektów przygotowywanych na indywidualne zamówienie.
 • Prawo do wymiany towaru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą będzie rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedającego.
 • Towar zakupiony przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza granicami Polski i wysyłany poza granice kraju nie podlega wymianie.
 • W przypadku wymiany projektu w terminie od 15 do 30 dni od daty otrzymania przesyłki pobierana jest opłata manipulacyjna, której wysokość zależy od wartości wymienianego projektu:
  • - do 3000 zł – opłatą manipulacyjną w wysokości 369 zł (w tym 23% VAT);
  • - od 3001 zł do 5000 zł – opłata manipulacyjna w wysokości 500 zł (w tym 23% VAT);
  • - powyżej 5000 zł - opłatą manipulacyjną w wysokości 15% wartości wymienianego projektu (w tym 23% VAT).
 • Prawo do wymiany towaru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą będzie rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedającego.
 • Decyzja dotycząca wymiany projektu po upływie 30 dni od daty otrzymania przesyłki podejmowana jest przez Sprzedającego indywidualnie.
 • Wymiana jest przyjmowana tylko wówczas, gdy zwracany projekt jest kompletny (zawiera 4 egzemplarze) oraz nie posiada jakichkolwiek śladów użytkowania. Wraz z projektem należy odesłać wszystkie dodatki otrzymane przy jego zakupie (nie dotyczy tablicy informacyjnej).
 • Wraz z projektem należy przysłać wypełniony i podpisany Wniosek o wymianę projektu (pobierz wersję dla klientów Indywidualnych, pobierz wersję dla Partnerów).