przewiń do góry

Warunki zwrotu

 1. Każda osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w siedzibie Sprzedającego ma możliwość jego zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy projektów przygotowywanych na indywidualne zamówienie.
 3. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni, wówczas gdy zakup towaru nie jest bezpośrednio związany z branżą lub specjalizacją, którą ta osoba wykonuje bądź reprezentuje.
 4. Prawo do zwrotu towaru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (z wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3) będzie rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedającego.
 5. Towar zakupiony przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza granicami Polski i wysyłany poza granice kraju nie podlega zwrotowi.
 6. Zwrot niezniszczonego projektu nie podlega opłacie manipulacyjnej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek śladów użytkowania projektu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.
 7. Projekt należy odesłać wraz ze wszystkimi dodatkami otrzymanymi przy jego zakupie (nie dotyczy tablicy informacyjnej).
 8. Wraz z projektem należy przysłać wypełnione i podpisane Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pobierz wersję dla klientów Indywidualnych, pobierz wersję dla Partnerów).
 9. Zwrot elektronicznej wersji projektu bądź kosztorysu zapisanych na trwałym nośniku (płyta CD) jest przyjmowany pod warunkiem zachowania oryginalnego opakowania (nienaruszone hologramy).
 10. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów projektów wysyłanych do jego siedziby przesyłką pobraniową.
 11. Koszty odesłania Towaru do siedziby Sprzedającego pokrywa Kupujący.
 12. W przypadku, gdy Kupujący poniósł koszty dostawy projektu z siedziby Sprzedającego na wskazany przez siebie adres korespondencyjny, wówczas otrzyma zwrot poniesionych kosztów dostawy. Zwrot kosztów dostawy jest ograniczony i wynosi nie więcej niż koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sprzedającego (poczta polska).
 13. Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu Towaru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki wraz ze stosownym oświadczeniem.
 14. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem tychże płatności.
 15. Zwrot nie otwartej przesyłki Sprzedający będzie również traktować jako oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile na zwracanej przesyłce będzie adnotacja „odmowa przyjęcia” zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z 2014 r. z późniejszymi zmianami).
 16. Decyzja dotycząca zwrotu projektu po upływie 14 dni od daty otrzymania przesyłki podejmowana jest przez Sprzedającego indywidualnie.

Warunki wymiany

 1. Każda osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w siedzibie Sprzedającego ma możliwość jego wymiany w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez opłaty manipulacyjnej.
 2. Prawo do wymiany towaru nie dotyczy projektów przygotowywanych na indywidualne zamówienie.
 3. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do wymiany towaru w terminie 14 dni, wówczas gdy zakup towaru nie jest bezpośrednio związany z branżą lub specjalizacją, którą ta osoba wykonuje bądź reprezentuje.
 4. Prawo do wymiany towaru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (z wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3) będzie rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedającego.
 5. Towar zakupiony przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza granicami Polski i wysyłany poza granice kraju nie podlega wymianie.
 6. W przypadku wymiany projektu w terminie od 15 do 30 dni od daty otrzymania przesyłki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30% wartości wymienianego projektu (w tym 23% VAT).
 7. Prawo do wymiany towaru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą będzie rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedającego.
 8. Decyzja dotycząca wymiany projektu po upływie 30 dni od daty otrzymania przesyłki podejmowana jest przez Sprzedającego indywidualnie.
 9. Wymiana jest przyjmowana tylko wówczas, gdy zwracany projekt jest kompletny (zawiera 4 egzemplarze) oraz nie posiada jakichkolwiek śladów użytkowania. Wraz z projektem należy odesłać wszystkie dodatki otrzymane przy jego zakupie (nie dotyczy tablicy informacyjnej).
 10. Wraz z projektem należy przysłać wypełniony i podpisany Wniosek o wymianę projektu (pobierz wersję dla klientów Indywidualnych, pobierz wersję dla Partnerów).