koszyk
lupka

Przed zakupem projektu upewnij się, czy wybrany projekt pasuje na Twoja działkę oraz czy spełnia warunki zabudowy lub postanowienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli nie masz pewności, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy zgodność projektu z warunkami zabudowy i pod kątem usytuowania domu na działce.

Po zakupie projektu masz 14 dni na ewentualny zwrot lub wymianę projektu na inny. Otrzymany projekt jest zabezpieczony plombą oraz hologramem, które świadczą o jego oryginalności. Zerwanie plomby lub naruszenie hologramów oznacza wykorzystanie projektu co jest jednoznaczne z brakiem możliwości zwrotu projektu. Wraz z zakupionym projektem otrzymasz egzemplarz okazowy projektu w formacie A4, w celu sprawdzenia projektu pod kątem warunków zabudowy oraz dopasowania projektu do działki.

Warunki zwrotu

 1. Każda osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w sklepie internetowym Sprzedającego ma możliwość jego zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni, wówczas gdy zakup towaru nie jest bezpośrednio związany z branżą lub specjalizacją, którą ta osoba wykonuje bądź reprezentuje.
 3. Prawo do zwrotu towaru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (z wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2) będzie rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedającego.
 4. Towar zakupiony przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza granicami Polski i wysyłany poza granice kraju nie podlega zwrotowi.
 5. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy projektów przygotowywanych na indywidualne zamówienie.
 6. Projekty są sporządzane w czytelnej technice graficznej, są oprawione w okładkę oraz zabezpieczane plombą oraz hologramem, które świadczą o oryginalności projektu oraz uniemożliwiają jego dekompletację.
 7. Wraz z projektem wysyłany jest również egzemplarz okazowy w formacie A4, z którym Kupujący zobowiązuje się zapoznać przed wykorzystaniem projektu architektonicznego. Projekt okazowy umożliwia Kupującemu sprawdzenie zakupionego projektu pod kątem warunków zabudowy oraz dopasowania projektu do działki.
 8. Zwrotowi nie podlegają projekty, które zostały wykorzystane. Przez wykorzystanie projektu rozumie się:
  • naruszenie hologramów,
  • przerwanie plomby,
  • rozszycie projektu,
  • adaptacja projektu.
 9. W przypadku zwrotu niewykorzystanego projektu należy zwrócić kompletną dokumentację, tj. 3 egzemplarze zaplombowanego projektu architektoniczno-budowlanego oraz 2 egzemplarze zaplombowanego projektu technicznego. Wraz z projektem należy odesłać wszystkie dodatki otrzymane przy jego zakupie.
 10. Odsyłany projekt podlega ochronie prawnej na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U.2021.1062, tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2021 z późn. zmianami). Zabronione jest kopiowanie projektu. Rozwiązania architektoniczne zawarte w dokumentacji projektowej nie mogą zostać wykorzystane w celu wykonania projektu budowlanego przez innego projektanta.
 11. Zwrot niewykorzystanego projektu w ustawowym terminie 14 dni nie podlega opłacie manipulacyjnej.
 12. Wraz z projektem należy przysłać wypełnione i podpisane Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pobierz wersję dla klientów Indywidualnych, pobierz wersję dla Partnerów).
 13. Zwrot elektronicznej wersji projektu bądź kosztorysu zapisanych na trwałym nośniku (płyta CD) jest przyjmowany pod warunkiem zachowania oryginalnego opakowania oraz nienaruszonych hologramów.
 14. Kosztorys oraz elektroniczna wersja projektu wysłane drogą elektroniczną (na adres mailowy) nie podlegają zwrotowi.
 15. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów projektów wysyłanych do jego siedziby przesyłką pobraniową.
 16. Koszty odesłania Towaru do siedziby Sprzedającego pokrywa Kupujący.
 17. W przypadku, gdy Kupujący poniósł koszty dostawy projektu z siedziby Sprzedającego na wskazany przez siebie adres korespondencyjny, wówczas otrzyma zwrot poniesionych kosztów dostawy. Zwrot kosztów dostawy jest ograniczony i wynosi nie więcej niż koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sprzedającego (poczta polska).
 18. Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu Towaru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki wraz ze stosownym oświadczeniem.
 19. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem tychże płatności.
 20. Zwrot nie otwartej przesyłki Sprzedający będzie również traktować jako oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile na zwracanej przesyłce będzie adnotacja „odmowa przyjęcia” zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz. 287 z późn. zm).
 21. Decyzja dotycząca zwrotu projektu po upływie 14 dni od daty otrzymania przesyłki podejmowana jest przez Sprzedającego indywidualnie.

Warunki wymiany

 1. Każda osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w sklepie internetowym Sprzedającego ma możliwość jego wymiany w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez opłaty manipulacyjnej.
 2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do wymiany towaru w terminie 14 dni, wówczas gdy zakup towaru nie jest bezpośrednio związany z branżą lub specjalizacją, którą ta osoba wykonuje bądź reprezentuje.
 3. Prawo do wymiany towaru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (z wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2) będzie rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedającego.
 4. Towar zakupiony przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza granicami Polski i wysyłany poza granice kraju nie podlega wymianie.
 5. Prawo do wymiany towaru nie dotyczy projektów przygotowywanych na indywidualne zamówienie
 6. Wymianie podlegają projekty, które nie zostały wykorzystane. Przez wykorzystanie projektu rozumie się:
  • naruszenie hologramów,
  • przerwanie plomby,
  • rozszycie projektu,
  • adaptacja projektu.
 7. W przypadku wymiany projektu w terminie od 15 do 30 dni od daty otrzymania przesyłki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30% wartości wymienianego projektu (w tym 23% VAT).
 8. Decyzja dotycząca wymiany projektu po upływie 30 dni od daty otrzymania przesyłki podejmowana jest przez Sprzedającego indywidualnie.
 9. Wymiana jest przyjmowana tylko wówczas, gdy zwracany projekt jest kompletny oraz nie posiada jakichkolwiek śladów wykorzystania. Wraz z projektem należy odesłać wszystkie dodatki otrzymane przy jego zakupie. Ustępy 6-9 dotyczące zwrotu projektu stosuje się odpowiednio do wymiany projektu.
 10. Wraz z projektem należy przysłać wypełniony i podpisany Wniosek o wymianę projektu (pobierz wersję dla klientów Indywidualnych, pobierz wersję dla Partnerów).