koszyk
lupka

MTM STYL Sp. z o.o.

z siedzibą w Białymstoku (15-227) przy ulicy Podleśnej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087807, NIP 5420011697, REGON 050255020, wysokość kapitału zakładowego 214 000,00 zł, ING BANK ŚLĄSKI S.A. 48 1050 1823 1000 0022 6637 4343

Zapraszamy do biura
ul. Podleśna 14
15-227 Białystok

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:0016:00.
tel: 577-007-517

Dane do przelewu
48 1050 1823 1000 0022 6637 4343 ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwy projektu bądź informacji dotyczącej celu płatności.

Zapraszamy do kontaktu


kontakt mailowy mtm@mtmstyl.pl projekty@mtmstyl.pl
kontakt telefoniczny
Sprzedaż projektów: