Projekty domów z piwnicą

Budowa domu z podpiwniczeniem wiąże się z przywiązaniem do tradycji. Dawniej piwnica traktowana była jako rodzaj izolacji od gruntu. Dziś nowoczesne materiały i technologie eliminują taką konieczność i tylko od naszych preferencji zależy czy zbudujemy dom z piwnicą czy bez.

Warto zdecydować się na budowę domu z piwnicą w sytuacji, gdy dysponujemy małą działką lub gdy zapisy zawarte w Warunkach zabudowy bądź w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ograniczają powierzchnię zabudowy. Zlokalizowanie pomieszczeń gospodarczych (kotłowni, składu opału, spiżarni) lub pokoju rekreacyjnego czy siłowni w piwnicy a nie na parterze, może poprawić funkcjonalność domu. Stosunkowo duże spadki terenu przeznaczonego pod przyszłą zabudowę, warunki gruntowe, które wymuszają głębokie fundamentowanie, zachowania maksymalnej powierzchni biologicznie czynnej działki czy też kierowanie się zasadą, że domy podpiwniczone maja wyższą cenę rynkową, mogą ułatwić podjęcie decyzji o wykonaniu piwnicy.

Powiązane kategorie