Aktualności,  Poradnik Inwestora,  Porady architektów

Warunki techniczne WT 2021 – nadchodzące zmiany

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to zbiór przepisów, które regulują projektowanie, budowę, przebudowę oraz remonty budynków. Warunki techniczne były zaostrzone już dwukrotnie, w 2014 i 2017 roku. Ostatnia zmiana warunków technicznych została zaplanowana na rok 2021. Wpłynie ona na zmianę energooszczędności zarówno nowych budynków, jak również wszystkich tych przebudowywanych i remontowanych. Nowe przepisy obejmą wszystkie budynki, dla których pozwolenie na budowę zostanie wydane po 31 grudnia 2020 roku.

Głównym założeniem aktualizacji warunkach technicznych jest dostosowanie ich do przepisów unijnych, a także do rozwoju jaki zachodzi w technologii w budownictwie. W perspektywie długofalowej zmiany mają wpłynąć na ochronę środowiska. Zaostrzanie warunków wpływa bowiem na coraz mniejsze zużycie energii przez budynki oraz mniej produkowanych przez nie zanieczyszczeń.

Zmiany WT 2021 będą dotyczyły trzech zagadnień:

– zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła – co przekłada się na mniejsze straty ciepła;

– zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię nieodnawialną – większa energooszczędność;

– popularyzacja ekologicznych źródeł ciepła – pompy ciepła, fotowoltaika, solary itp.

Projekt domu Jeżyna 3

Co to oznacza w praktyce?

Nowe warunki techniczne WT 2021 obniżają dopuszczalne wartości wskaźnika przenikania ciepła U, który określa, jak dobrze budynek utrzymuje ciepło. Będzie się to wiązało przede wszystkim z koniecznością położenia grubszej warstwy izolacji lub zastosowania lepszych materiałów budowlanych. Producenci materiałów budowlanych do nowych warunków technicznych już są przygotowani. Na rynku odnaleźć można wiele materiałów spełniających wymogi WT 2021. Zastosowanie bardziej wydajnych materiałów wiąże się jednak z wyższymi kosztami zakupu.

Nowe warunki WT 2021 wprowadzą również ostrzejsze wymogi dotyczące zapotrzebowania budynków na energię nieodnawialną – Współczynnik Ep. Obecnie dla budynku jednorodzinnego Ep wynosi 95 kWh/m2, od 2021 r. będzie wynosiło 70 kWh/m2. Jak zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię nieodnawialną? Wybierając i budując projekt domu energooszczędnego. I tu łączy się wszystko o czym wyżej wspominaliśmy. Po pierwsze, zastosowanie lepszych materiałów budowlanych i grubszej warstwy ocieplenia. Ważnym aspektem będzie też precyzyjne wykonywanie wszystkich prac budowlanych, by nie dochodziło do powstawania mostków cieplnych. Po drugie zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, energii służącej zarówno do ogrzewania domu, jak również do bieżącego użytkowania. Inwestorzy będą musieli wykorzystywać ekologiczne źródła ciepła oraz stosować efektywne technologie, takie jak pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne czy wentylacja mechaniczna z rekuperacją.

Aby w budynku został spełniony standard energetyczny narzucony przez WT 2021, większość inwestorów będzie musiała skorzystać z obu metod. Pamiętajmy jednak, że skorzysta na tym nie tylko środowisko naturalne, ale także sami użytkownicy budynków. Mniejsza strata ciepła to bowiem niższe koszty utrzymania domu, a także zwiększony komfort cieplny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »