koszyk
lupka
 1. W jaki sposób sprawdzić czy projekt mieści się na działce?

  Przy każdym projekcie zamieszczonym na stronie internetowej podajemy minimalne gabaryty działki, jakie musi ona spełnić aby usytuować dom. Możecie Państwo je sprawdzić w sekcji: Dane techniczne, tu: min. gabaryty działki.

  Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy analizie warunków zabudowy, nasze biuro projektowe służy bezpłatna pomocą. Sprawdzimy, czy dany projekt zmieści się na działce oraz spełnia kryteria określone przez warunki zabudowy.

  Wystarczy, że na adres projekty@mtmstyl.pl przyślą Państwo nazwę projektu i dołączą następujące dokumenty:

  • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego (jeśli nie ma uchwalonego planu to Decyzję o Warunkach Zabudowy)
  • mapę do celów opiniodawczych (jest to aktualna kopia mapy zasadniczej pochodząca z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Koszt mapy to 30 – 50 zł.
 2. Jakie są minimalne odległości od granicy działki?

  Odległości budynku od granic działki muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w warunkach technicznych. Odległość ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi zawsze wynosi 4 m, a ściany bez otworów lub z otworami wypełnionymi pustakami szklanymi (luksferami) – 3 m.

  Jeśli działka jest wąska (o szerokości poniżej 16 m), wolno postawić budynek w odległości mniejszej niż 3 m (jednak nie mniejszej niż 1,5 m) od granicy lub w samej granicy. Będzie to możliwe także wtedy, gdy odpowiedni zapis znajduje się w planie miejscowym lub w decyzji o warunkach zabudowy.

 3. W jaki sposób mogę otrzymać rysunki szczegółowe do projektu?

  Jeśli chcesz otrzymać rysunki szczegółowe projektu, wypełnij formularz, który znajduje się przy prezentacji projektu, pod hasłem: Rysunki szczegółowe. Po akceptacji danych rysunki zostaną przesłane na podany adres e-mail. Zgromadzone dane posłużą wyłącznie do celów informacyjnych związanych z działalnością firmy MTM STYL Sp. z o.o. Sp.k.

 4. Projekt w przygotowaniu – co to oznacza?

  Przy projektach w fazie koncepcji umieściliśmy oznaczenie „Projekt w przygotowaniu”, w praktyce oznacza to, że projekt nie jest dostępny „od ręki” i trzeba ustalić termin realizacji projektu z Działem Sprzedaży tel. 85 732-08-79.

 5. Czy projekty DOMY w Stylu są zgodne z WT2021?

  Od stycznia 2021 roku obowiązują nowe warunki techniczne dotyczące budynków oraz ich usytuowania. Większość projektów z naszej oferty została dostosowana do obowiązujących przepisów, tak by współczynnik zużycia energii EP nie przekraczał 70 kWh/m².

 6. Skąd uzyskać informację odnośnie kosztów budowy domu wg projektu?

  Do większości projektów z naszej oferty mamy przygotowane szacunkowe koszty budowy. Przy projekcie do którego jest opracowany kosztorys istnieje możliwość bezpłatnego pobrania zestawienia kosztów budowy z podziałem na koszty budowy systemem gospodarczym, zleconym oraz koszty materiałów. W pobranym zestawieniu jest również podział kosztów na poszczególne etapy budowy stanu surowego, wykończenia oraz kosztów instalacji.

  Istnieje również możliwość pobrania szczegółowego zestawienia materiałów do danego projektu.

  Budowa zlecona; W zestawieniu kosztów systemem zleconym przyjmujemy, że projekt jest realizowany przez wynajętą firmę budowlaną. W tym zestawieniu uwzględnione zostały narzuty związane z zakupem materiałów budowlanych, koszty pośrednie robocizny i sprzętu, jak również zysk firmy. Wszystkie podane kwoty są wartościami netto (bez VAT).

  Budowa systemem gospodarczym; Tu oszczędności mogą wynieść nawet 25-30%. W kosztorysie zostały uwzględnione koszty zakupu materiału, robocizny oraz sprzętu. Wszystkie podane kwoty są wartościami netto (bez VAT).

  Koszt materiałów budowlanych; W zestawieniu uwzględniono wyłącznie koszt zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do budowy domu. Koszt materiałów budowlanych jest utrzymany na średnim poziomie cenowym. Wszystkie podane kwoty są wartościami netto (bez VAT).

 7. Co zawiera projekt?

  Projekty DOMY w Stylu to gwarancja wysokiego standardu dokumentacji projektowej. Wszystkie nasze projekty wykraczają poza niezbędne minimum wymagane przez prawo budowlane, ponieważ zostały opracowane w sposób bardzo szczegółowy. Rysunki są czytelne, a detale poszczególnych rozwiązań są dokładnie opisane. Profesjonalne podejście do projektowania jest gwarancją szybkiej i bezproblemowej budowy.

  Zobacz co zawiera projekt >

 8. Czy projekty są dostępne w odbiciu lustrzanym?

  Każdy projekt dostępny w naszej ofercie posiada odbicie lustrzane. W związku z tym, przy składaniu zamówienia należy podać informację odnośnie wyboru wersji projektu: katalogowa lub odbicie lustrzane.

 9. Czy kupując projekt mogę otrzymać również wersję elektroniczną projektu?

  Istnieje możliwość zakupu elektronicznej wersji projektu –architektura wersja DWG (rzuty, przekroje, elewacje, wykaz stolarki okiennej i drzwiowej).

 10. Czy wprowadzenie zmian do projektu jest możliwe, kto wprowadza zmiany do projektu - Państwa firma czy inny architekt?

  Wprowadzenie zmian w projekcie jest możliwe. Nasza pracownia wyraża bezpłatną zgodę na zmiany, która obejmuje następujący zakres adaptacji:

  • dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku
  • realizacja budynku w lustrzanym odbiciu
  • zmiana technologii wykonania domu: materiałów ściennych, izolacyjnych, wykończeniowych przy spełnieniu wymaganych normą własności ścian
  • zmiany wymiarów rzutu poziomego budynku w granicach 5%
  • zmiana rodzajów stropów przy zachowaniu układu konstrukcyjnego oraz wymaganej wytrzymałości
  • zmiana pokrycia dachowego na ciężkie po dostosowaniu konstrukcji budynku do zwiększonego ciężaru pokrycia dachowego, zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 5%
  • podpiwniczenie budynku lub rezygnacja z podpiwniczenia
  • zmiana lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych ( przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku)
  • zmiana wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami zapewnienia dostaw mediów do budynku mieszkalnego
  • zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych

  Rekomendujemy wprowadzanie zmian na etapie adaptacji u architekta miejscowego. Chętnie pomożemy Państwu w znalezieniu godnego zaufania biura prosimy w tej sprawie o kontakt: tel.. 85 732 08 79 lub projekty@mtmstyl.pl

  Na Państwa życzenie możemy wprowadzić zmiany w projekcie.

  Inne zmiany, które nie zostały uwzględnione w standardowej zgodzie wymagają odrębnej zgody naszej pracowni.

 11. Na jakie zmiany wyrażacie Państwo zgodę?

  Nasza pracownia wyraża bezpłatną zgodę na zmiany, która obejmuje następujący zakres adaptacji:

  • dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku
  • realizacja budynku w lustrzanym odbiciu
  • zmiana technologii wykonania domu: materiałów ściennych, izolacyjnych, wykończeniowych przy spełnieniu wymaganych normą własności ścian
  • zmiany wymiarów rzutu poziomego budynku w granicach 5%
  • zmiana rodzajów stropów przy zachowaniu układu konstrukcyjnego oraz wymaganej wytrzymałości
  • zmiana pokrycia dachowego na ciężkie po dostosowaniu konstrukcji budynku do zwiększonego ciężaru pokrycia dachowego, zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 5%
  • podpiwniczenie budynku lub rezygnacja z podpiwniczenia
  • zmiana lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych ( przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku)
  • zmiana wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami zapewnienia dostaw mediów do budynku mieszkalnego
  • zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych

  Do każdego zakupionego projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wyżej wymienione zmiany.

 12. Ile kosztuje adaptacja projektu?

  Koszty adaptacji projektu uzależnione są od ilości i zakresu zmian wprowadzanych do projektu. Ceny adaptacji nie są stałe. Zależą od regionu kraju oraz cennika obowiązującego w danej pracowni architektonicznej.

  Chcesz wiedzieć ile będzie kosztowała jego adaptacja oraz ewentualne zmiany zadzwoń: 85 740 87 59 lub napisz: projekty@mtmstyl.pl

 13. Co zawiera kosztorys?

  Tym wszystkim, którzy zamierzają ubiegać się o kredyt, chcą mieć kontrolę nad wydatkami i skutecznie negocjować stawki z wykonawcą polecamy zakup kosztorysu budowlanego w wersji elektronicznej na płycie CD lub w wersji ONLINE. Kosztorys inwestorski jest dostępny do większości projektów znajdujących się w naszej ofercie. Narzędzie to pozwala stworzyć harmonogram prac ściśle powiązany z własnymi możliwościami finansowymi. Zaletą kosztorysu w wersji elektronicznej jest to, że pozwala na wprowadzanie pewnych zmian i dostosowanie kosztów do własnych potrzeb, daje również możliwość skorygowania cen materiałów i robocizny w zależności od miejsca budowy.

  Kosztorys budowlany w wersji elektronicznej zawiera:

  • tabelę elementów, która przedstawia poszczególne etapy budowy wraz z ich kosztami,
  • przedmiar, który obejmuje zestawienie wszystkich prac związanych z budową wraz z kosztami i ilościami,
  • zestawienie materiałów potrzebnych do budowy,
  • zestawienie robocizny, które obejmuje wynagrodzenie wszystkich robotników wraz z kosztami ich pracy,
  • zestawienie sprzętu, które obejmuje wszystkie maszyny budowlane biorące udział przy budowie domu, wraz z kosztami ich wynajmu oraz czasu pracy.
 14. Czy mogę zamówić kosztorys przed zakupem projektu.

  Oczywiście istnieje taka możliwość. Jeśli chcesz wiedzieć ile będzie kosztował kosztorys zadzwoń: 85 740 87 59 lub napisz: projekty@mtmstyl.pl

 15. Na czym polega adaptacja projektu?

  Kupując projekt gotowy (katalogowy) należy go dostosować do warunków miejscowych z pomocą architekta adaptującego. Adaptacja projektu gotowego wiąże się wprawdzie z dodatkowymi kosztami, lecz mimo to zakup projektu gotowego plus adaptacja jest rozwiązaniem tańszym niż wykonanie projektu indywidualnego.
  Adaptacja projektu jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

  Adaptacja projektu polega na:

  • wrysowaniu projektu domu i przyłączy instalacyjnych na mapie w skali 1:500 (1:1000),
  • wykonaniu opisu do projektu zagospodarowania oraz bilansu powierzchni terenu,
  • uzupełnieniu projektu o dodatkowe dokumenty i pozwolenia wymagane przez urząd i przepisy
  • wprowadzeniu ewentualnych zmian w projekcie

  Do obowiązków projektanta adaptującego należy:

  • dostosowanie projektu do warunków miejscowych: decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu i decyzji środowiskowych,
  • wykonanie opisu BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia) sporządzenie oświadczenia o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami,
  • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień a także sprawdzenie rozwiązań projektowych,
  • objaśnienie wątpliwości, które dotyczą projektu i zawartych w nim rozwiązań,
  • dostosowanie dokumentacji projektu gotowego do miejscowych warunków lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych i uzbrojenia terenu,
  • dokonanie zmian w projekcie przez naniesienie ich techniką graficzną w czerwonym kolorze na oryginale projektu,
  • uzupełnienie tabelki na wszystkich rysunkach i stronie tytułowej projektu, podając nazwę i adres obiektu, imię i nazwisko autora projektu budowlanego (adaptującego projekt), numer oraz specjalność jego uprawnień budowlanych wraz z datą i podpisem,
  • załączenie kserokopii z nadania uprawnień projektowych,
  • załączenie kserokopii z aktualnego wpisu na listę członków Izby Architektów lub Izby Inżynierów,
  • załączenie oświadczenia o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 16. Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Szczegółowe informacje dotyczące formalności związanych z ubieganiem się o pozwolenie na budowę, znajdziesz w zakładce Poradnik Inwestora. zobacz poradnik >

 17. Jak zamówić projekt?

  Zamówienia projektu można dokonać następujący sposób :

  • Telefonicznie:
   tel: 85-732-08-79,
   kom: 577-007-517
   Jesteśmy do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach 8-20.
  • Wypełniając Formularz zamówienia „Kup projekt” przy prezentacji projektu na stronie internetowej.
  • Mailowo: projekty@mtmstyl.pl

 18. Jak długo będę oczekiwać na projekt?

  Po otrzymaniu zamówienia projekt standardowo jest wysyłany w ciągu 48 h.

  Wyjątkiem są projekty w przygotowaniu oraz wymagające dostosowania do nowych warunków technicznych (WT 2021), na które termin realizacji należy ustalić z Działem Sprzedaży, tel. 85-732-08-79

  Termin dostawy:
  Poczta Polska: 2 dni (Pocztex Kurier 48)
  Kurier DHL: dostawa następnego dnia

 19. Kto pokrywa koszty przesyłki?

  Projekty wysyłamy na nasz koszt. Projekty wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej albo Kurierem DHL.

  Poczta Polska – 0 zł
  Kurier DHL
  - przesyłka pobraniowa: 0 zł
  - przelew na konto: 0 zł

 20. Czy wysyłacie katalog za granicę?

  Istnieje możliwość wysyłki bezpłatnego katalogu za granicę. W celu zamówienia katalogu należy skontaktować się z Działem Sprzedaży, tel: (+48) 85-732-08-79.

 21. Czy można zwrócić zakupiony projekt lub wymienić na inny?

  Warunki zwrotu

  • Każda osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w siedzibie Sprzedającego ma możliwość jego zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
  • Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy projektów przygotowywanych na indywidualne zamówienie.
  • Prawo do zwrotu towaru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą będzie rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedającego.
  • Towar zakupiony przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza granicami Polski i wysyłany poza granice kraju nie podlega zwrotowi.
  • Zwrot niezniszczonego projektu nie podlega opłacie manipulacyjnej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek śladów użytkowania projektu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.
  • Projekt należy odesłać wraz ze wszystkimi dodatkami otrzymanymi przy jego zakupie (nie dotyczy tablicy informacyjnej).
  • Wraz z projektem należy przysłać wypełnione i podpisane Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pobierz wersję dla klientów Indywidualnych, pobierz wersję dla Partnerów).
  • Zwrot elektronicznej wersji projektu bądź kosztorysu zapisanych na trwałym nośniku (płyta CD) jest przyjmowany pod warunkiem zachowania oryginalnego opakowania (nienaruszone hologramy).
  • Sprzedający nie przyjmuje zwrotów projektów wysyłanych do jego siedziby przesyłką pobraniową.
  • Koszty odesłania Towaru do siedziby Sprzedającego pokrywa Kupujący.
  • W przypadku, gdy Kupujący poniósł koszty dostawy projektu z siedziby Sprzedającego na wskazany przez siebie adres korespondencyjny, wówczas otrzyma zwrot poniesionych kosztów dostawy. Zwrot kosztów dostawy jest ograniczony i wynosi nie więcej niż koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sprzedającego (poczta polska).
  • Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu Towaru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki wraz ze stosownym oświadczeniem.
  • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem tychże płatności.
  • Zwrot nie otwartej przesyłki Sprzedający będzie również traktować jako oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile na zwracanej przesyłce będzie adnotacja „odmowa przyjęcia” zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z 2014 r. z późniejszymi zmianami).
  • Decyzja dotycząca zwrotu projektu po upływie 14 dni od daty otrzymania przesyłki podejmowana jest przez Sprzedającego indywidualnie.

  Warunki wymiany

  • Każda osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w siedzibie Sprzedającego ma możliwość jego wymiany w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez opłaty manipulacyjnej.
  • Prawo do wymiany towaru nie dotyczy projektów przygotowywanych na indywidualne zamówienie.
  • Prawo do wymiany towaru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą będzie rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedającego.
  • Towar zakupiony przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza granicami Polski i wysyłany poza granice kraju nie podlega wymianie.
  • W przypadku wymiany projektu w terminie od 15 do 30 dni od daty otrzymania przesyłki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30% wartości wymienianego projektu (w tym 23% VAT).
  • Prawo do wymiany towaru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą będzie rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedającego.
  • Decyzja dotycząca wymiany projektu po upływie 30 dni od daty otrzymania przesyłki podejmowana jest przez Sprzedającego indywidualnie.
  • Wymiana jest przyjmowana tylko wówczas, gdy zwracany projekt jest kompletny (zawiera 4 egzemplarze) oraz nie posiada jakichkolwiek śladów użytkowania. Wraz z projektem należy odesłać wszystkie dodatki otrzymane przy jego zakupie (nie dotyczy tablicy informacyjnej).
  • Wraz z projektem należy przysłać wypełniony i podpisany Wniosek o wymianę projektu (pobierz wersję dla klientów Indywidualnych, pobierz wersję dla Partnerów).
 22. W jaki sposób otrzymać dodatkową zgodę na zmiany?

  W celu otrzymania dodatkowej zgody na zmiany prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży, tel. 85-732-08-79. Prosimy o przygotowanie numeru zamówienia lub numeru faktury za zakupiony projekt.

  Dodatkowa, bezpłatna zgoda zostanie wysłana drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail lub przesłane listownie na wskazany adres korespondencyjny.

 23. Czy możecie Państwo pomóc z znalezieniu architekta adaptującego?

  Oczywiście. Od lat współpracujemy z architektami lokalnymi z całego kraju i z chęcią polecimy biuro projektowe, które w sposób profesjonalny zaadaptuje zakupiony u nas projekt.

  Lista naszych Partnerów dostępna na stronie Sieć Sprzedaży – zobacz >

  Jeśli nie znajdziesz architekta z Twojej miejscowości zadzwoń: 85 740 87 59 lub napisz: projekty@mtmstyl.pl, postaramy się pomóc.

 24. Czy istnieje możliwość zakupu dodatkowego egzemplarza projektu?

  Istnieje możliwość zakupy dodatkowego egzemplarza projektu w cenie 30% wartości projektu z dnia jego zakupu. W celu zamówienia dodatkowego egzemplarza należy skontaktować się z Działem sprzedaży, tel: 85-732-08-79. Prosimy o przygotowanie numeru zamówienia lub numeru faktury za zakupiony projekt.