Projekt kupujesz bezpośrednio u AUTORA Gwarancja najniższej ceny! Bezpłatna dostawa w 24h Zwrot 14 dni Wymiana do 30 dni Zadzwoń577 007 517
Biuro projektów
m2
m2
kondygnacje
pokoje
rodzaj dachu
garaż

Dokonując zakupu projektu gotowego (katalogowego), musisz mieć świadomość tego, że projekt należy dostosować do warunków miejscowych z pomocą architekta adaptującego. Adaptacja projektu gotowego wiąże się wprawdzie z dodatkowymi kosztami, lecz mimo to zakup projektu gotowego plus adaptacja jest rozwiązaniem tańszym niż wykonanie projektu indywidualnego.

Adaptacja projektu jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Adaptacja projektu polega na:

 • wrysowaniu projektu domu i przyłączy instalacyjnych na mapie w skali 1:500 (1:1000),
 • wykonaniu opisu do projektu zagospodarowania oraz bilansu powierzchni terenu,
 • uzupełnieniu projektu o dodatkowe dokumenty oraz pozwolenia wymagane przez urząd i przepisy.

Do obowiązków projektanta adaptującego należy:

 • dostosowanie projektu do warunków miejscowych: decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu i decyzji środowiskowych,
 • wykonanie opisu BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia) sporządzenie oświadczenia o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami,
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień a także sprawdzenie rozwiązań projektowych,
 • objaśnienie wątpliwości, które dotyczą projektu i zawartych w nim rozwiązań,
 • dostosowanie dokumentacji projektu gotowego do miejscowych warunków lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych i uzbrojenia terenu,
 • dokonanie zmian w projekcie przez naniesienie ich techniką graficzną w czerwonym kolorze na oryginale projektu,
 • uzupełnienie tabelki na wszystkich rysunkach i stronie tytułowej projektu, podając nazwę i adres obiektu, imię i nazwisko autora projektu budowlanego (adaptującego projekt), numer oraz specjalność jego uprawnień budowlanych wraz z datą i podpisem,
 • załączenie kserokopii z nadania uprawnień projektowych,
 • załączenie kserokopii z aktualnego wpisu na listę członków Izby Architektów lub Izby Inżynierów,
 • załączenie oświadczenia o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Koszty adaptacji projektu uzależnione są od ilości i zakresu zmian wprowadzanych do projektu. Ceny adaptacji nie są stałe. Zależą od regionu kraju oraz cennika obowiązującego w danej pracowni architektonicznej.

phone-icon577 007 517