Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.domywstylu.pl, www.mtmstyl.pl, www.projektygotowe.com zwanego dalej „Serwisem".

Administratorem Państwa danych osobowych jest MTM STYL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Białymstoku, Podleśna 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000394784, NIP: 5423218654, REGON: 200604329 zwana dalej „FIRMĄ" - właściciel Serwisu.

 1. 1. Zbieranie danych

  FIRMA zbiera dane osób, które m.in.: pozostawiły swoje dane podczas rozmowy telefonicznej, wypełniły formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu, brały udział w ankiecie, konkursach prowadzonych przez FIRMĘ lub spotkały się bezpośrednio z pracownikiem FIRMY.

 2. 2. Zakres zbieranych danych

  W zależności od formy kontaktu z FIRMĄ mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do sprzedaży Państwu oferowanych przez FIRMĘ towarów i usług.

  W przypadku chęci skorzystania z oferty FIRMY mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

 3. 3. Cel zebrania danych

  1. Podane przez Państwa dane w formularzu kontaktowym wykorzystywane są w celu sprzedaży naszych produktów i świadczenia naszych usług, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a FIRMĄ oraz promocji produktów własnych, a także w celu promocji produktów i usług obecnych i przyszłych partnerów FIRMY.
  2. W zależności od Państwa decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub w trakcie spotkania z pracownikiem FIRMY np. przy zawieraniu umowy podane przez Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez FIRMĘ, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez FIRMĘ informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).
  3. Informujemy, że w celu właściwej realizacji świadczonych przez FIRMĘ usług podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu promocji produktów i usług obecnych i przyszłych partnerów FIRMY.
 4. 4. Prawo dostępu

  1. W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
  2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres mtm@mtmstyl.pl
  3. FIRMA zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.

 5.  

  5. Mechanizm cookies

  1. FIRMA używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.
  2. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
 6. 6. Cookies innych podmiotów

  1. FIRMA zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych klientów.
  2. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
  3.     Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies".
 7. 7. Dostęp do danych osób trzecich

  1. Do danych osobowych zbieranych przez FIRMĘ mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.
  2. Państwa dane mogą być udostępniane, w przypadku wyrażenia zgody, Podmiotom współpracującym obecnie oraz w przyszłości z FIRMĄ.
  3. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 8. 8. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

  1. FIRMA, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
  2. FIRMA zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową nazwa.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.
 9. 9. Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż FIRMA, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;
  2. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów FIRMY za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 10. 10. Kontakt z nami

  Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: mtm@mtmstyl.pl

 11. 11. Zmiany Polityki Prywatności

  FIRMA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 12. Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.
  2014-09-26