REGULAMIN ZAKUPÓW NA STRONACH INTERNETOWYCH MTM STYL Sp. z o.o Sp.k.

 • www.domywstylu.pl
 • www.projektygotowe.com
 • www.mtmstyl.pl
 1. STRONY TRANSAKCJI

  1. MTM STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku, ul. Podleśna 14, 15-227 Białystok wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394784, NIP 5423218654, REGON 200604329, suma komandytowa 50 000 PLN, wysokość kapitału 3,2 mln PLN, zwana dalej Sprzedającym.
  2. Dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Kupującym.
 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 3. Warunki techniczne korzystania ze stron internetowych Sprzedającego oraz polityka cookies do korzystania ze stron internetowych Sprzedającego: niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 9.0, Firefox 3.0, Safari 4.0, Chrome 4.0 lub ich nowsze wersje.
 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

  1. Sprzedający prowadzi działalność w zakresie projektowania i sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet gotowych projektów, kosztorysów, katalogu „Domy w Stylu” oraz innych produktów (zwanych dalej Towarami).
  2. Zamówienia są przyjmowane za pomocą:
   1. formularza zamówienia na stronach: www.domywstylu.pl, www.projektygotowe.com, www.mtmstyl.pl, www.pogodnydom.pl,
   2. adresu e-mail: mtm@mtmstyl.pl.
   3. telefonicznie: +48 (85) 732 08 79; 740 87 61,
   4. faxem: +48 (85) 732 08 34,
   5. w siedzibie Sprzedającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
   6. u Partnerów współpracujących ze Sprzedającym.
  3. Sprzedawca w ciągu jednego dnia roboczego potwierdzi przyjęcie zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną i uzgodni szczegóły dostawy jeśli nie zostały dostatecznie sprecyzowane.
 5. FORMY PŁATNOŚCI I SPOSÓB DOSTAWY

  1. Płatność za zamówiony Towar odbywa się w następujący sposób:
   1. przedpłata na konto Sprzedającego: ING Bank Śląski S.A.: 64 1050 1953 1000 0090 9169 4365,
   2. za pobraniem pocztowym – należność pobiera listonosz lub kurier,
   3. płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego,
   4. płatność kartą kredytową.
  2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
  3. Dostawa zamówionego Towaru następuje:
   1. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
   2. kurierem DHL,
   3. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.
 6. KOSZTY DOSTAWY

  1. Koszty wysyłki projektu dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, ponosi Sprzedający.
  2. Koszty wysyłki projektu dostarczanego za pośrednictwem kuriera ponosi Kupujący i wynoszą one 43 zł.
  3. Koszty wysyłki projektu, którego formą płatności jest przedpłata na konto Sprzedającego lub płatność kartą kredytową, ponosi Sprzedający niezależnie od wyboru dostawcy.
  4. Koszty wysyłki innych Towarów niż projekt pokrywa Sprzedający.
  5. Sprzedający pokrywa koszty wysyłki Towaru wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. TERMIN REALIZACJI

  1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
   1. od momentu potwierdzenia zamówienia – w przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną, faxem lub telefonicznie,
   2. po zaksięgowaniu wpłaty na konto – w przypadku zamówień płatnych przelewem,
   3. po autoryzacji karty – w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową.
  2. Zamówienia są realizowane w przeciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedajacego.
  3. Termin realizacji projektów oznaczonych jako „w przygotowaniu” należy konsultować z Działem Sprzedaży.
  4. Wymienione wyżej terminy zostaną dotrzymane o ile nie zaistnieją szczególne okoliczności, które uniemożliwią wysyłkę projektów, o czym Sprzedający natychmiast powiadomi Kupującego.
 8. ZWROTY I WYMIANA

  1. Każdy zakupiony Towar (z wyłączeniem projektów przygotowywanych na indywidualne zamówienie) można zwrócić w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki.
  2. Zwrot niezniszczonego projektu nie podlega opłacie manipulacyjnej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek śladów użytkowania projektu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.
  3. Projekt należy odesłać wraz ze wszystkimi dodatkami otrzymanymi przy jego zakupie (nie dotyczy tablicy informacyjnej).
  4. Wraz z projektem należy przysłać wypełnione i podpisane Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pobierz wersję dla klientów Indywidualnych, pobierz wersję dla Partnerów).
  5. Zwrot elektronicznej wersji projektu bądź kosztorysu zapisanych na trwałym nośniku (płyta CD) jest przyjmowany pod warunkiem zachowania oryginalnego opakowania (nienaruszone hologramy).
  6. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów projektów wysyłanych do jego siedziby przesyłką pobraniową.
  7. Koszty odesłania Towaru do siedziby Sprzedającego pokrywa Kupujący.
  8. W przypadku, gdy Kupujący poniósł koszty dostawy projektu z siedziby Sprzedającego na wskazany przez siebie adres korespondencyjny, wówczas otrzyma zwrot poniesionych kosztów dostawy. Zwrot kosztów dostawy jest ograniczony i wynosi nie więcej niż koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sprzedającego (poczta polska).
  9. Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu Towaru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki wraz ze stosownym oświadczeniem.
  10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem tychże płatności.
  11. Zwrot nie otwartej przesyłki Sprzedający będzie również traktować jako oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile na zwracanej przesyłce będzie adnotacja „odmowa przyjęcia” zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z 2014 r. z późniejszymi zmianami).
  12. Decyzja dotycząca zwrotu projektu po upływie 30 dni od daty otrzymania przesyłki podejmowana jest przez Sprzedającego indywidualnie.
  13. Projekt można wymienić na inny z oferty Sprzedającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania przesyłki bez opłaty manipulacyjnej.
  14. W przypadku wymiany projektu o wartości do 5000 zł w terminie od 31 do 60 dni od daty otrzymania przesyłki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 369 zł (w tym 23% VAT).
  15. Wymiana projektu o wartości powyżej 5000 zł objęta jest opłatą manipulacyjną w wysokości 15% wartości wymienianego projektu (w tym 23% VAT).
  16. Decyzja dotycząca wymiany projektu po upływie 60 dni od daty otrzymania przesyłki podejmowana jest przez Sprzedającego indywidualnie.
  17. Wymiana jest przyjmowana tylko wówczas, gdy zwracany projekt jest kompletny (zawiera 4 egzemplarze) oraz nie posiada jakichkolwiek śladów użytkowania. Wraz z projektem należy odesłać wszystkie dodatki otrzymane przy jego zakupie (nie dotyczy tablicy informacyjnej).
  18. Wraz z projektem należy przysłać wypełniony i podpisany Wniosek o wymianę projektu (pobierz wersję dla klientów Indywidualnych, pobierz wersję dla Partnerów).
 9. REKLAMACJA

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży projektów należy zgłaszać do siedziby MTM STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k, ul. Podleśna 14, 15-227 Białystok lub na adres mailowy: mtm@mtmstyl.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację oraz dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Dokumentem niezbędnym do przyjęcia reklamacji jest kserokopia faktury VAT.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego niezwłocznie, w kolejności wpływania.
  5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na adres podany w reklamacji.
 10. INFORMACJE DODATKOWE

  1. Materiały graficzne do projektów prezentowane na stronach internetowych MTM STYL Sp. z o.o., Sp.k. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
  2. W wyniku ciągłego udoskonalania oferty projekty mogą się nieznacznie różnić od zaprezentowanych materiałów graficznych, które mają charakter jedynie informacyjny i poglądowy.
  3. Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji projektów oraz projekty są objęte ochroną prawa autorskiego. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.
  4. Kupujący projekt otrzymuje zgodę na wykorzystanie go do jednorazowej realizacji bez prawa do kolejnej realizacji i kopiowania.
  5. Złożenie zamówienia na portalu internetowym Sprzedającego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
  6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i artykułów sponsorowanych na stronach internetowych Sprzedającego.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 11. CENNIK

  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedającego są cenami brutto i są podane w złotych polskich.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty prezentowanej na portalach internetowych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portali bądź wprowadzania w nich zmian.
 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest MTM STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Białymstoku (15-227) Białystok, ul. Podleśna 14.
  2. Dane są zbierane w związku z wykonywaniem bieżącej działalności i sprzedażą Towarów przez Sprzedającego.
  3. Dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów marketingowych związanych z działalnością Sprzedającego oraz jej partnerów biznesowych.
  4. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 13. NEWSLETTER

  1. Wydawcą „MTM STYL Newsletter” jest Sprzedający.
  2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e–mail wysyłana jest przez Sprzedającego, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e–mail) zwana dalej „Newsletterem”
  3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu, który za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie serwisu www.domywstylu.pl, www.projektygotowe.com, www.mtmstyl.pl, www.pogodnydom.pl zapisze się na subskrypcję, podając swój adres e–mail i potwierdzi chęć otrzymywania informacji, poprzez aktywowanie linku zawartego w e–mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
  4. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e–mail użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy.
  5. Zamówienie przez użytkownika Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe i promocyjne Partnerów serwisu w/w serwisów.
  6. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  7. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.