koszyk
lupka

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA STRONACH INTERNETOWYCH MTM STYL Sp. z o.o.

 • www.domywstylu.pl
 1. STRONY TRANSAKCJI

  1. MTM STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Podleśna 14, 15-227 Białystok wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087807, NIP 5420011697, REGON 050255020, wysokość kapitału zakładowego 214 000,00 zł, zwana dalej Sprzedającym.
  2. Dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Kupującym.
 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 3. Warunki techniczne korzystania ze stron internetowych Sprzedającego oraz polityka cookies do korzystania ze stron internetowych Sprzedającego: niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 9.0, Firefox 3.0, Safari 4.0, Chrome 4.0 lub ich nowsze wersje.
 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

  1. Sprzedający prowadzi działalność w zakresie projektowania i sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet gotowych projektów, kosztorysów, katalogu „Domy w Stylu” oraz innych produktów (zwanych dalej Towarami).
  2. Zamówienia są przyjmowane za pomocą:
   1. formularza zamówienia na stronie www.domywstylu.pl.
   2. adresu e-mail: mtm@mtmstyl.pl.
   3. telefonicznie: +48 (85) 732 08 79; 740 87 61,
   4. faxem: +48 (85) 732 08 34,
   5. w siedzibie Sprzedającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
   6. u Partnerów współpracujących ze Sprzedającym.
  3. Sprzedawca w ciągu jednego dnia roboczego potwierdzi przyjęcie zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną i uzgodni szczegóły dostawy jeśli nie zostały dostatecznie sprecyzowane.
 5. FORMY PŁATNOŚCI I SPOSÓB DOSTAWY

  1. Płatność za zamówiony Towar odbywa się w następujący sposób:
   1. przedpłata na konto Sprzedającego: ING Bank Śląski S.A.: 48 1050 1823 1000 0022 6637 4343,
   2. za pobraniem pocztowym – należność pobiera listonosz lub kurier,
   3. płatność pobraniowa paczkomaty InPost. Usługa płatności za pobraniem (inaczej: Cash on Delivery - COD) umożliwiająca zamówienie przesyłki z możliwością realizacji płatności przez Odbiorcę, przed jej odbiorem. Maksymalna kwota pobrania – do 5 000 zł,
   4. płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego,
   5. płatność kartą kredytową lub e-przelewem.
  2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  3. Dostawa zamówionego Towaru następuje:
   1. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
   2. kurierem DHL,
   3. wysyłka do paczkomatu Inpost,
   4. poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.
 6. KOSZTY DOSTAWY

  1. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Sprzedający.
  2. Wysyłka Towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.
  3. Sprzedający pokrywa koszty wysyłki Towaru wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. TERMIN REALIZACJI

  1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
   1. od momentu potwierdzenia zamówienia – w przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną, faxem lub telefonicznie,
   2. po zaksięgowaniu wpłaty na konto – w przypadku zamówień płatnych przelewem,
   3. po autoryzacji karty – w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową.
  2. Zamówienia są realizowane w przeciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedajacego.
  3. Termin realizacji projektów oznaczonych jako „w przygotowaniu” należy konsultować z Działem Sprzedaży.
  4. Wymienione wyżej terminy zostaną dotrzymane o ile nie zaistnieją szczególne okoliczności, które uniemożliwią wysyłkę projektów, o czym Sprzedający natychmiast powiadomi Kupującego.
 8. ZWROTY I WYMIANA

  1. Każda osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w sklepie internetowym Sprzedającego ma możliwość jego zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
  2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni, wówczas gdy zakup towaru nie jest bezpośrednio związany z branżą lub specjalizacją, którą ta osoba wykonuje bądź reprezentuje.
  3. Prawo do zwrotu towaru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (z wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2) będzie rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedającego.
  4. Towar zakupiony przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza granicami Polski i wysyłany poza granice kraju nie podlega zwrotowi.
  5. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy projektów przygotowywanych na indywidualne zamówienie.
  6. Projekty są sporządzane w czytelnej technice graficznej, są oprawione w okładkę oraz zabezpieczane plombą oraz hologramem, które świadczą o oryginalności projektu oraz uniemożliwiają jego dekompletację.
  7. Wraz z projektem wysyłany jest również egzemplarz okazowy w formacie A4, z którym Kupujący zobowiązuje się zapoznać przed wykorzystaniem projektu architektonicznego. Projekt okazowy umożliwia Kupującemu sprawdzenie zakupionego projektu pod kątem warunków zabudowy oraz dopasowania projektu do działki.
  8. Zwrotowi nie podlegają projekty, które zostały wykorzystane. Przez wykorzystanie projektu rozumie się:
   • naruszenie hologramów,
   • przerwanie plomby,
   • rozszycie projektu,
   • adaptacja projektu.
  9. W przypadku zwrotu niewykorzystanego projektu należy zwrócić kompletną dokumentację, tj. 3 egzemplarze zaplombowanego projektu architektoniczno-budowlanego oraz 2 egzemplarze zaplombowanego projektu technicznego. Wraz z projektem należy odesłać wszystkie dodatki otrzymane przy jego zakupie.
  10. Odsyłany projekt podlega ochronie prawnej na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U.2021.1062, tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2021 z późn. zmianami .). Zabronione jest kopiowanie projektu. Rozwiązania architektoniczne zawarte w dokumentacji projektowej nie mogą zostać wykorzystane w celu wykonania projektu budowlanego przez innego projektanta.
  11. Zwrot niewykorzystanego projektu w ustawowym terminie 14 dni nie podlega opłacie manipulacyjnej.
  12. Wraz z projektem należy przysłać wypełnione i podpisane Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pobierz wersję dla klientów Indywidualnych, pobierz wersję dla Partnerów).
  13. Zwrot elektronicznej wersji projektu bądź kosztorysu zapisanych na trwałym nośniku (płyta CD) jest przyjmowany pod warunkiem zachowania oryginalnego opakowania oraz nienaruszonych hologramów.
  14. Kosztorys oraz elektroniczna wersja projektu wysłane drogą elektroniczną (na adres mailowy) nie podlegają zwrotowi.
  15. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów projektów wysyłanych do jego siedziby przesyłką pobraniową.
  16. Koszty odesłania Towaru do siedziby Sprzedającego pokrywa Kupujący.
  17. W przypadku, gdy Kupujący poniósł koszty dostawy projektu z siedziby Sprzedającego na wskazany przez siebie adres korespondencyjny, wówczas otrzyma zwrot poniesionych kosztów dostawy. Zwrot kosztów dostawy jest ograniczony i wynosi nie więcej niż koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sprzedającego (poczta polska).
  18. Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu Towaru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki wraz ze stosownym oświadczeniem.
  19. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem tychże płatności.
  20. Zwrot nie otwartej przesyłki Sprzedający będzie również traktować jako oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile na zwracanej przesyłce będzie adnotacja „odmowa przyjęcia” zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz. 287 z późn. zm).
  21. Decyzja dotycząca zwrotu projektu po upływie 14 dni od daty otrzymania przesyłki podejmowana jest przez Sprzedającego indywidualnie.
  22. Każda osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w sklepie internetowym Sprzedającego ma możliwość jego wymiany w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez opłaty manipulacyjnej.
  23. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do wymiany towaru w terminie 14 dni, wówczas gdy zakup towaru nie jest bezpośrednio związany z branżą lub specjalizacją, którą ta osoba wykonuje bądź reprezentuje.
  24. Prawo do wymiany towaru przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (z wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 21) będzie rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedającego.
  25. Towar zakupiony przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza granicami Polski i wysyłany poza granice kraju nie podlega wymianie.
  26. Prawo do wymiany towaru nie dotyczy projektów przygotowywanych na indywidualne zamówienie.
  27. Wymianie podlegają projekty, które nie zostały wykorzystane. Przez wykorzystanie projektu rozumie się:
   • naruszenie hologramów,
   • przerwanie plomby,
   • rozszycie projektu,
   • adaptacja projektu.
  28. W przypadku wymiany projektu w terminie od 15 do 30 dni od daty otrzymania przesyłki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30% wartości wymienianego projektu (w tym 23% VAT).
  29. Decyzja dotycząca wymiany projektu po upływie 30 dni od daty otrzymania przesyłki podejmowana jest przez Sprzedającego indywidualnie.
  30. Wymiana jest przyjmowana tylko wówczas, gdy zwracany projekt jest kompletny oraz nie posiada jakichkolwiek śladów wykorzystania. Wraz z projektem należy odesłać wszystkie dodatki otrzymane przy jego zakupie. Ustępy 6-9 dotyczące zwrotu projektu stosuje się odpowiednio do wymiany projektu.
  31. Wraz z projektem należy przysłać wypełniony i podpisany Wniosek o wymianę projektu (pobierz wersję dla klientów Indywidualnych, pobierz wersję dla Partnerów).
 9. REKLAMACJA

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży projektów należy zgłaszać do siedziby MTM STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podleśna 14, 15-227 Białystok lub na adres mailowy: mtm@mtmstyl.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację oraz dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Dokumentem niezbędnym do przyjęcia reklamacji jest kserokopia faktury VAT.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
  5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na adres podany w reklamacji.
 10. INFORMACJE DODATKOWE

  1. Materiały graficzne do projektów prezentowane na stronach internetowych MTM STYL Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
  2. W wyniku ciągłego udoskonalania oferty projekty mogą się nieznacznie różnić od zaprezentowanych materiałów graficznych, które mają charakter jedynie informacyjny i poglądowy.
  3. Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji projektów oraz projekty są objęte ochroną prawa autorskiego. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.
  4. Kupujący projekt otrzymuje zgodę na wykorzystanie go do jednorazowej realizacji bez prawa do kolejnej realizacji i kopiowania. Wszelka ingerencja w projekt ze strony Klienta lub jego podwykonawców jest zabroniona, a Sprzedający zmuszony będzie wówczas do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.
  5. Złożenie zamówienia na portalu internetowym Sprzedającego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
  6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i artykułów sponsorowanych na stronach internetowych Sprzedającego.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 11. CENNIK

  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedającego są cenami brutto i są podane w złotych polskich.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty prezentowanej na portalach internetowych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portali bądź wprowadzania w nich zmian.
 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest MTM STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku (15-227) Białystok, ul. Podleśna 14.
  2. Dane są zbierane w związku z wykonywaniem bieżącej działalności i sprzedażą Towarów przez Sprzedającego.
  3. Dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów marketingowych związanych z działalnością Sprzedającego oraz jej partnerów biznesowych.
  4. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 13. NEWSLETTER

  1. Wydawcą „Newsletter DOMY w Stylu” jest Sprzedający.
  2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e–mail wysyłana jest przez Sprzedającego, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e–mail) zwana dalej „Newsletterem”
  3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu, który za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie serwisu www.domywstylu.pl, www.projektygotowe.com zapisze się na subskrypcję, podając swój adres e–mail i potwierdzi chęć otrzymywania informacji, poprzez aktywowanie linku zawartego w e–mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
  4. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e–mail użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy.
  5. Zamówienie przez użytkownika Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe i promocyjne Partnerów serwisu w/w serwisów.
  6. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  7. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.