Projekt domu Azuryt
Porady architektów

Nowe prawo budowlane

Dnia 8 Lipca 2009r. weszły w życie nowe warunki techniczne, które dotyczą usytuowania na działce budynków i innych obiektów. Nowe prawo zawęża uznaniowość organów administracyjnych,w przypadku gdy budynek usytuowany jest przy granicy działki. Te nowe przepisy, z jednej strony są bardziej przyjazne inwestorom i liberalne, z drugiej mogą być krzywdzące dla sąsiadów.

BUDYNKI JEDNORODZINNE

Standardowa odległość w jakiej można postawić dom od granicy działki nie uległa zmianie. Jest to odległość nie mniejsza niż:

– 3 m od granicy działki, kiedy dom t zwrócony jest  w stronę granicy ścianą bez otworów

– 4 m od granicy działki, kiedy dom jest zwrócony jest do  granicy działki ścianą z otworami drzwiowymi i okiennymi

Odstęp od granicy
Odstęp od granicy

Ważną zmianą jest możliwość umieszczenia, mi.in. balkonów,okapów,gzymsów,galerii,

tarasów,daszków nad wejściem oraz schodów w odległości nie mniejszej niż 1,5mod granicy z sąsiednią działką budowlaną.

Usytuowanie okapów
Usytuowanie okapów

Jednak prawo dopuszcza sytuację, kiedy budynek można bezpośrednio umieścić przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5m od granicy działki.

Jest to możliwe, gdy:

– wynika to z decyzji o warunkach zabudowy lub z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania

–  kiedy działka budowlana ma szerokość mniejszą niż 16 m.

Od strony granicy, ściana budynku  nie może mieć otworów drzwiowych i okiennych.

Muszą być także spełnione warunki dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przesłaniania.

Warunki granicy budynku
Warunki granicy budynku

Przepisy pozwalają usytuować budynek bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką,

pod warunkiem że będzie on przylegał całą powierzchnią do ściany budynku   istniejącego lub projektowanego na sąsiedniej działce, ale dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Warunkiem jest, aby jego część leżąca w pasie 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała wysokość i długość nie większą, niż budynek projektowany lub istniejący na działce sąsiedniej.

Jednak przepis ten się sprawdzi tylko wówczas, jeżeli przy granicy stoi już budynek sąsiada.

Ale jeżeli działki po obu stronach  nie są zabudowane i żaden z sąsiadów nie uzyskał pozwolenia na budowę przy granicy wtedy budowa przy granicy nie będzie możliwa.

Budowa przy granicy
Budowa przy granicy

Podziemna  część budynku, czyli piwnica i garaż podziemny mogą znajdować się nawet przy granicy z sąsiednią działką, ponieważ prawo nie ustala odległości części podziemnej budynku od granicy z sąsiednią działką.

GARAŻE I BUDYNKI GOSPODARCZE

Znowelizowane przepisy łagodzą warunki rozmieszczenia na działce budynków gospodarczych i garaży.

Obiekty  o wysokości mniejszej niż 3 m  i o długości mniejszej niż 5,5 m można usytuować bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką lub w odległości nie mniejszej niż 1,5m.

Usytuowanie garaży i budynków gospodarczych
Usytuowanie garaży i budynków gospodarczych

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »