Porady architektów

Kotłownia, a rodzaj ogrzewania?

Decydując się na określony rodzaj paliwa, które posłuży do ogrzewania domu, musimy dobrać odpowiedni kocioł, a także odpowiednio urządzić naszą kotłownię. Jakim wymaganiom musimy sprostać, aby w naszej kotłowni znalazł się kocioł na gaz ziemny, gaz płynny lub olej opałowy?

Kotłownia z kotłem na gaz ziemny

Kocioł przeznaczony na paliwo, jakim jest gaz ziemny musi być zamontowany w pomieszczeniu, które nie będzie miejscem stałego przebywania domowników. Wyjątek stanowią jedynie kotły, których komora spalania jest zamknięta – takie urządzenia mogą być umieszczone w częściach mieszkalnych.
Powierzchnia pomieszczenia, w którym zostanie umieszczony kocioł z otwartą komorą spalania, nie może być mniejsza niż 8 m2, urządzenia z komorą zamkniętą wymagają minimalnego pomieszczenia o wielkości 6,5 m2. Wysokość kotłowni nie powinna być mniejsza niż 2,2 m. Ze względów technicznych (obsługa, konserwacja, czyszczenie) odległość przodu kotła od ściany nie może być mniejsza niż 1 m.
Podłoga oraz ściany pomieszczenia muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub przynajmniej pokryte powinny zostać materiałem odpornych ma spalanie. Strop i ściany wewnętrzne muszą charakteryzować się odpornością na ogień minimum przez 60 minut, a drzwi i inne zamknięcia przez 30 minut.
Wszelkie źródła światła znajdujące się w kotłowni należy zabezpieczyć przed przedostaniem się ciał stałych o średnicy większej niż 12 mm, a także przed możliwym zachlapaniem wodą.
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a otwór wentylacji nawiewnej nie może być mniejszych niż 200 cm2 i umieszczony tak, aby dolna krawędź znajdowała się na maksymalnej wysokości 30 cm.
Kanał spalinowy powinien mieć wymiary dostosowane do mocy zainstalowanego kotła (nie mniej niż 14×14 cm), a jego wysokość określa producent danego urządzenia.
Do kotłowni z kotłem gazowym musimy doprowadzić wodę oraz zapewnić jej odpływ.

Kotłownia z kotłem na gaz płynny

Pomieszczenia przystosowane do kotłów na gaz płynny są niemal identyczne, jak w przypadku gazowych. Istotne są tylko dwie różnice:
– pomieszczenie, w którym kocioł będzie zamontowany powinno znajdować się ponad powierzchnią gruntu, aby w razie awarii płynna mieszanina gazów propanu i butanu (która jest cięższa od powietrza) zbierała się przy podłodze,
– otwór wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 200 cm2 i być umieszczony blisko stropu, z kolei otwór wywiewowy (o takiej samej powierzchni) musi być umieszczony możliwie blisko podłogi.

Pomieszczenie z kotłem na olej opałowy

Kocioł na olej opałowy musi być umieszczony w pomieszczeniu o wysokości nie mniejszej niż 2,2 m i wielkości minimum 8 m3. Kotły o mocy poniżej 30 kW mogą być zainstalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt mieszkańców, natomiast przy wyższej mocy – pomieszczenie musi być już wydzielone.
Jeśli kocioł ma znajdować się w pomieszczeniu położonym powyżej części użytkowej, podłoga, ściany (do wysokości 10 cm), progi drzwi (o wysokości 4 cm), a także ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię, powinny być wykonane z materiałów wodoszczelnych. Także ściany i stropy pomieszczenia służącego do przechowywania oleju opałowego muszą charakteryzować określonym stopniem wodoszczelności.
Kotłownia powinna być wyposażona w nawiew powietrza, które zapewni prawidłową pracę kotła. Musi się w nim także znajdować nawiew i wywiew umożliwiające wentylację. Jeśli chodzi o komin odprowadzający spaliny, powinien on spełniać takie same wymogi, jak w przypadku urządzeń gazowych.
Ze względu na wysoki poziom hałasu i szkodliwe wibracje pomieszczenie, w którym ma zostać zainstalowany kocioł olejowy, powinno spełniać odpowiednie normy dźwiękoszczelności, szczególnie jeśli znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń mieszkalnych.

Kotłownia z kotłem na paliwo stałe

W domach jednorodzinnych standardowo instaluje się kotły o mocy do 25 kW, gdyż takie wystarczą, by ogrzać całą jego powierzchnię. Kotłownia mieszcząca kocioł na paliwo stałe o mocy do 25 kW powinna stanowić osobne pomieszczenie. Najlepiej jest usytuować ją w centralnej części względem ogrzewanych pomieszczeń. powinna mieć co najmniej 2,2 m wysokości. Możliwe jest jednak wydzielenie kotłowni o wysokości 1,9 m w istniejącym budynku, jeśli zapewnimy w niej skuteczną wentylację. Podłogę w kotłowni należy wykonać z niepalnego materiału lub obić stalową blachą o szerokości co najmniej 0,5 m od krawędzi kotła. W podłodze natomiast powinien znajdować się wpust podłogowy. Dobrze jest oprócz światła sztucznego zapewnić dostęp do światła słonecznego w postaci niewielkiego okienka.
Zgodnie z przepisami w kotłowni należy zapewnić wentylację grawitacyjną. Otwór nawiewny powinien mieć powierzchnię wynoszącą minimum 200 cm². Musi znajdować się na wysokości do 1 m nad poziomem podłogi. Otwór powinien być niezamknięty, a w kanale nie wolno montować przepustnic. Kanał wywiewny o przekroju minimum 14 x 14 cm, wykonany z niepalnego materiału, należy wyprowadzić ponad dach, a otwór wywiewny umieścić pod stropem kotłowni. Komin zaś powinien mieć przekrój wynoszący minimum 20 x 20 cm.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »