Poradnik Inwestora

Formalności przed zakupem projektu – uzyskanie warunków technicznych przyłączy

Jeżeli Twoja działka budowlana nie jest uzbrojona (nie posiada przyłączy prądu, gazu, wody i kanalizacji) musisz zwrócić się do odpowiednich gestorów sieci o wydanie warunków technicznych przyłączy. Warunki techniczne przyłączy to dokument, który określa zasady, na jakich możliwe jest podłączenie budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Bez warunków technicznych przyłączy nie masz szans na uzyskanie pozwolenia na budowę, dlatego projekt domu złożony do urzędu musi być o nie uzupełniony.

 

Wydanie warunków technicznych przyłączy wiąże się z opłatą i wymaga kompletu następujących dokumentów:

 • odpowiedni wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza,
 • aktualna mapa do celów projektowych,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością.

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza

Standardowo zawiera informacje o inwestorze, czyli dane osobowe oraz informacje o rodzaju planowanej inwestycji np. budowa domu.

– wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci wodociągowej oraz odbioru ścieków składasz w miejscowym zakładzie wodociągowym lub kanalizacyjnym. We wniosku musisz podać, jaki przewidujesz pobór wody i jakie będzie jej przeznaczenie. Zazwyczaj wystarcza informacja, że woda będzie wykorzystywana na potrzeby domowników gospodarstwa. We wniosku musisz również wskazać planowaną ilość ścieków, jaka będzie odprowadzana z Twojego domu,

 

– wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci energetycznej składasz w miejscowym zakładzie energetycznym. We wniosku musisz podać informację o mocy przyłączeniowej. Moc przyłączeniową oblicza się na podstawie zestawienia wszystkich odbiorników elektrycznych, jakie przewidujesz w swoim domu. We wniosku najlepiej jest od razu wskazać, że prąd będzie nam potrzebny nie tylko przy budowie domu, ale również do późniejszego użytkowania budynku,

 

– wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci gazowej składasz w miejscowym zakładzie gazowym. We wniosku musisz określić, na jakie cele będzie wykorzystywany gaz, rodzaj i liczbę przewidywanych odbiorników gazu, np. kuchenka, kocioł itp. Jeśli planujesz ogrzewanie gazowe, musisz podać kubaturę wszystkich ogrzewanych pomieszczeń oraz moc kotła, a także proponowane usytuowanie układu rozliczeniowego (służącego do rozliczeń za dostarczanie paliwa).

 

Mapa do celów projektowych w skali 1:500

Stanowi załącznik do składanego wniosku. Wykonanie mapy musisz zlecić uprawnionemu geodecie. Stanowi ona kopię aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną dodatkową treścią, opatrzona odpowiednią klauzulą i podpisem uprawnionego geodety. Okres oczekiwania na gotową mapę to około 3-4 tygodnie. Koszt 500 – 1000 zł. Więcej o mapach przeczytasz w osobnym artykule.


Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem

Stanowi załącznik do składanego wniosku. Składając wniosek musisz wykazać, że posiadasz prawo do dysponowania nieruchomością. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do korzystania z nieruchomości może być akt własności, odpis aktu notarialnego nabycia nieruchomości, wypisu z rejestru gruntów itp.

 

Po złożeniu wniosku dostawca mediów zdecyduje o możliwości przyłączenia. Decyzja podejmowana jest pod kątem warunków technicznych i ekonomicznych związanych z danym terenem. Zdarzają się sytuacje, kiedy decyzja jest negatywna. Zazwyczaj są to przypadki, kiedy budowa przyłącza dla jednego inwestora jest zupełnie nieopłacalna.

Jeśli decyzja będzie pozytywna, warunki przyłączy zostaną wydane w przeciągu 14 dni. W przypadku sieci wodociągowej warunki mogą zostać wydane w przeciągu miesiąca. Warunki techniczne przyłączy określą, w jaki sposób budowane przez Ciebie przyłącze będzie się łączyło z siecią główną, jakich materiałów musisz użyć oraz gdzie trzeba zainstalować licznik. Do wydanych warunków przyłączy gestor dołączy również umowę przyłączeniową.

 

 

4 komentarze

 • budowniczy

  bardzo przydatny artykuł, właśnie zastanawiam się nad zakupem działki pod budowę mojego domu

 • Grzegorz

  @Budowniczy, jeśli jesteś na etapie poszukiwania działki, zajrzyj też tutaj: (adres strony ukryty przez administratora)

 • Wood

  Naprawdę mnóstwo przydatnych informacji na które tak długo czekałem. Przyda się przy nadażającej się okazji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »