Poradnik Inwestora

Formalności przed zakupem projektu – uzyskanie warunków technicznych przyłączy

Jeżeli Twoja działka budowlana nie jest uzbrojona (nie posiada przyłączy prądu, gazu, wody i kanalizacji) musisz zwrócić się do odpowiednich gestorów sieci o wydanie warunków technicznych przyłączy. Warunki techniczne przyłączy to dokument, który określa zasady, na jakich możliwe jest podłączenie budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Bez warunków technicznych przyłączy nie masz szans na uzyskanie pozwolenia na budowę, dlatego projekt domu złożony do urzędu musi być o nie uzupełniony.

 

Wydanie warunków technicznych przyłączy wiąże się z opłatą i wymaga kompletu następujących dokumentów:

 • odpowiedni wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza,
 • aktualna mapa do celów projektowych,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością.

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza

Standardowo zawiera informacje o inwestorze, czyli dane osobowe oraz informacje o rodzaju planowanej inwestycji np. budowa domu.

– wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci wodociągowej oraz odbioru ścieków składasz w miejscowym zakładzie wodociągowym lub kanalizacyjnym. We wniosku musisz podać, jaki przewidujesz pobór wody i jakie będzie jej przeznaczenie. Zazwyczaj wystarcza informacja, że woda będzie wykorzystywana na potrzeby domowników gospodarstwa. We wniosku musisz również wskazać planowaną ilość ścieków, jaka będzie odprowadzana z Twojego domu,

 

– wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci energetycznej składasz w miejscowym zakładzie energetycznym. We wniosku musisz podać informację o mocy przyłączeniowej. Moc przyłączeniową oblicza się na podstawie zestawienia wszystkich odbiorników elektrycznych, jakie przewidujesz w swoim domu. We wniosku najlepiej jest od razu wskazać, że prąd będzie nam potrzebny nie tylko przy budowie domu, ale również do późniejszego użytkowania budynku,

 

– wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci gazowej składasz w miejscowym zakładzie gazowym. We wniosku musisz określić, na jakie cele będzie wykorzystywany gaz, rodzaj i liczbę przewidywanych odbiorników gazu, np. kuchenka, kocioł itp. Jeśli planujesz ogrzewanie gazowe, musisz podać kubaturę wszystkich ogrzewanych pomieszczeń oraz moc kotła, a także proponowane usytuowanie układu rozliczeniowego (służącego do rozliczeń za dostarczanie paliwa).

 

Mapa do celów projektowych w skali 1:500

Stanowi załącznik do składanego wniosku. Wykonanie mapy musisz zlecić uprawnionemu geodecie. Stanowi ona kopię aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną dodatkową treścią, opatrzona odpowiednią klauzulą i podpisem uprawnionego geodety. Okres oczekiwania na gotową mapę to około 3-4 tygodnie. Koszt 500 – 1000 zł. Więcej o mapach przeczytasz w osobnym artykule.


Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem

Stanowi załącznik do składanego wniosku. Składając wniosek musisz wykazać, że posiadasz prawo do dysponowania nieruchomością. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do korzystania z nieruchomości może być akt własności, odpis aktu notarialnego nabycia nieruchomości, wypisu z rejestru gruntów itp.

 

Po złożeniu wniosku dostawca mediów zdecyduje o możliwości przyłączenia. Decyzja podejmowana jest pod kątem warunków technicznych i ekonomicznych związanych z danym terenem. Zdarzają się sytuacje, kiedy decyzja jest negatywna. Zazwyczaj są to przypadki, kiedy budowa przyłącza dla jednego inwestora jest zupełnie nieopłacalna.

Jeśli decyzja będzie pozytywna, warunki przyłączy zostaną wydane w przeciągu 14 dni. W przypadku sieci wodociągowej warunki mogą zostać wydane w przeciągu miesiąca. Warunki techniczne przyłączy określą, w jaki sposób budowane przez Ciebie przyłącze będzie się łączyło z siecią główną, jakich materiałów musisz użyć oraz gdzie trzeba zainstalować licznik. Do wydanych warunków przyłączy gestor dołączy również umowę przyłączeniową.

 

 

4 komentarze

 • budowniczy

  bardzo przydatny artykuł, właśnie zastanawiam się nad zakupem działki pod budowę mojego domu

 • Grzegorz

  @Budowniczy, jeśli jesteś na etapie poszukiwania działki, zajrzyj też tutaj: (adres strony ukryty przez administratora)

 • Wood

  Naprawdę mnóstwo przydatnych informacji na które tak długo czekałem. Przyda się przy nadażającej się okazji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »