Poradnik Inwestora

Formalności przed zakupem projektu – mapy

Mapa to jeden z dokumentów, jaki przewija się w gąszczu formalności związanych z budową domu. Mapa będzie potrzebna już na samym początku, kiedy występujesz o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Będzie stanowiła załącznik do wniosku o warunki techniczne przyłączenia do sieci, jak również będzie niezbędna do zgłoszenia budynku do użytkowania po zakończonej budowie.

 

Mapa zasadnicza

zwana inaczej mapą do celów opiniodawczych określa granice oraz media, jakie znajdują się na danym terenie. Posiada dokładnie zaznaczoną lokalizację działki, na której planujesz inwestycję. Mapa zasadnicza wydawana jest w skali 1:1000 lub 1:500.

Ze względu na bardzo rzadką aktualizację, mapa ta służy wyłącznie do celów informacyjno-poglądowych. Mapa zasadnicza potrzebna Ci będzie do wniosku o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy.

Mapę zasadniczą możesz uzyskać w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na danym terenie. Koszty uzyskania mapy waha się od 30 do 50 zł. Na mapę zasadniczą nie musisz długo czekać. Po złożeniu wniosku w ośrodku geodezyjnym, praktycznie otrzymasz ją od ręki.

 

Mapa do celów projektowych

to mapa sytuacyjno-wysokościowa dla danego terenu. Jest ona kopią aktualnej mapy zasadniczej, na której geodeta nanosi dodatkowe treści. Opatrzona jest odpowiednią klauzulą oraz podpisem uprawnionego geodety. Mapa do celów projektów jest aktualna tak długo, dopóki nic nie zmieni się na danym obszarze.

Mapa do celów projektowych stanowi załącznik do projektu domu. Na tej mapie architekt miejscowy wykonuje projekt zagospodarowania działki, który dołącza do projektu. Mapa do celów projektowych potrzebna Ci będzie również do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączy, o których pisaliśmy w poprzednim artykule.

Wykonanie mapy do celów projektowych musisz zlecić geodecie. Najlepiej, jeśli zamówisz cztery lub pięć egzemplarzy, aby można było wykonać ewentualne dodatkowe uzgodnienie. Cena mapy z reguły uzależniona jest od wielkości działki i waha się w granicach od 500 zł do 1500 zł. Na mapę czeka się od 2 do 4 tygodni.

 

Mapa inwentaryzacyjna

to mapa, którą wykonuje się po zakończeniu budowy. Przedstawia ona rezultaty wykonanych prac budowlanych oraz zmiany jakie pojawiły się na danej dziełce. Na mapie geodeta dokonuje pomiaru powykonawczego budynku oraz określa faktyczne położenie poszczególnych obiektów. W trakcie inwentaryzacji sprawdza również zgodność zrealizowanego obiektu z wcześniejszym wytyczeniem geodezyjnym. Przygotowywana jest w kilku wariantach, między innymi dla domu, ogrodzenia oraz przyłączy.

Mapa inwentaryzacyjna potrzebna Ci będzie do zgłoszenia budynku do użytkowania.

Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej musisz zlecić geodecie. Koszt wykonania mapy to ok. 400 – 500 zł.

1 komentarz

  • Marek

    Ciekawy wpis. Po przeczytaniu wpisu jestem mądrzejszy teraz nie straszne jest zagadnienie odnośnie map przed budową domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »