Katalog Domy w Stylu

Najnowszy katalog online – Projekty domów do 70 m2

Już jest! Nasz najnowszy katalog online – Projekty domów do 70 m2. Zobacz koniecznie i wybierz projekt domu, który będzie można wybudować bez pozwolenia na budowę – PROJEKTY DOMÓW DO 70 m2

Projekty domów, które znalazły się w katalogu to propozycje projektowe spełniające założenia programu rządowego Polski Ład. Zgodnie z programem istnieje możliwość budowy domu bez pozwolenia na budowę, a jedynie na zgłoszenie jeżeli powierzchnia zabudowy domu nie przekracza 70 m2. W przypadku, kiedy będzie realizowana budowa domu z użytkowym poddaszem, powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 90 m2. Zgodnie z założeniami programu budowę domu na zgłoszenie można realizować bez kierownika budowy oraz dziennika budowy.

Część projektów została również wzbogacona o prezentację w formacie video. Wśród zaprezentowanych video zobaczyć można filmy prezentujące wnętrza, obroty budynków oraz filmy z realizacji.

 

Nowy Polski Ład to program społeczno – gospodarczy, który rząd zaproponował na trudny czas pocovidowy. Miał on poprawić trudną sytuację finansową, usprawnić służbę zdrowia, poprawić kwestie mieszkaniowe, prawo budowlane oraz finanse wszystkich Polaków. Program naprawczy m.in. obniżył podatki, umożliwił zakup mieszkania bez wkładu własnego oraz budowę domu bez pozwolenia na budowę.

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1986) weszła w życie 02.01.2022 r. Zgodnie z ustawą, do budowy budynków wolnostojących o powierzchni zabudowy nie większej niż 70 m2 nie będzie potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę. Budowa nie będzie musiała być prowadzona przez kierownika budowy, a co za tym idzie nie będzie wymagała również prowadzenia dziennika budowy. Wcześniej było to możliwe wyłącznie w przypadku budynków do 35 m2. Założenia rządowego programu „Mój dom 70 m2” mają ułatwić i skrócić proces budowlany oraz pozwolić inwestorom na oszczędności już na etapie formalności związanych z budową.

Ustawa zmieniła Prawo budowlane dając możliwość budowy domów wolnostojących o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 70 m2 bez pozwolenia na budowę. Inwestorzy, którzy zdecydują się na realizację swojej inwestycji na zgłoszenie, muszą dokonać zgłoszenia budowy do właściwego organu administracyjnego dołączając projekt budowlany.

Budowa domu bez pozwolenia będzie możliwa po spełnieniu następujących warunków:

– budynek musi być wolnostojący, maksymalnie dwukondygnacyjny,
– cały obszar oddziaływania budynku musi mieścić się na działce, na której został zaprojektowany,
– budowa musi zaspokajać wyłącznie potrzeby mieszkaniowe inwestora.

Inwestorzy, którzy będą realizowali inwestycję bez pozwolenia, muszą pod rygorem odpowiedzialności karnej dołączyć do zgłoszenia wymagane przez urząd oświadczenia. Oświadczenia są dokumentami niezbędnymi, aby móc rozpocząć budową.

Pod rygorem odpowiedzialności karnej należy przedłożyć następujące oświadczenia:
– oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
– oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialność za kierowanie budową (w przypadku kiedy nie mamy kierownika budowy),
– oświadczenie o kompletności dokumentacji dołączonej do zgłoszenia.

Wsłuchując się w potrzeby inwestorów i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom naszą bazę projektową regularnie poszerzamy o nowe projekty domów. Zachęcamy do śledzenia oferty DOMYwStylu.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »