koszyk
lupka
Mury w budynkach parterowych - zdjęcie tytułowe

Obecnie coraz bardziej popularne są budynki mieszkaniowe jednorodzinne parterowe. Budynki parterowe ze względu na swoją konstrukcję i często brak stropu najczęściej mają tylko zewnętrzne ściany nośne oraz wewnętrzne ściany działowe. Oznacza to, że nie ma wewnętrznych ścian nośnych, które w konstrukcjach murowych stanowią również usztywnienie murów zewnętrznych. Naturalnym rozwiązaniem technicznym tej kwestii jest usztywnienie ścian za pomocą rdzeni żelbetowych, które wykonuje się w płaszczyźnie murów zewnętrznych. Wykonuje się je niezależnie od zastosowanego materiału murowego. W ścianach z betonu komórkowego rdzenie żelbetowe wykonuje się bardzo łatwo.

Przy wykonywaniu murów należy zostawić miejsca na rdzenie żelbetowe, które są zbrojone konstrukcyjnie. W przypadku wykonania rdzeni w murach z ociepleniem wykonuje się je na pełną grubość muru. Jeśli są to mury jednowarstwowe bez ocieplenia, to najlepiej je wykonać w kształtkach U, które stanowią tracony szalunek. W tym wypadku rdzenie w kształtkach U należy wewnątrz ocieplić. Szerokość rdzeni może być dowolna, chociaż najczęściej ma przekrój kwadratowy, by zbrojenie było symetryczne. Bloczki na styku rdzeń żelbetowy - mur można bardzo łatwo i precyzyjnie dociąć za pomocą ręcznej piły do bloczków z betonu komórkowego. Można też zostawić strzępia (krawędzie z poprzesuwanymi bloczkami). Warunek jest taki, by strzępia nie były głębsze niż 10cm, by można było wypełnić je betonem.

Mury z rdzeniami żelbetowymi, które są wykonywane i zalewane dopiero po wykonaniu fragmentów muru mają jeszcze dodatkowo taką zaletę, że układ rdzeni i wieńców powoduje skrępowanie muru. Skrępowanie to następuje wskutek skurczu elementów żelbetowych. Dla konstrukcji murowych i dla całego budynku jest to bardzo korzystne. Konstrukcja murowa budynku jest „skrępowana” za pomocą żelbetowego układu konstrukcyjnego rdzenie-wieniec.

Od wielu lat firma SOLBET wraz z Politechniką Śląską wykonuje unikatowe na skalę światową badania konstrukcyjnie murów w skali naturalnej. To owocuje poznaniem rozwiązań stosowanych w murach obecnie, a także poznaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych, co wpływa na rozwój konstrukcji murowych.

logo firmy Solbet
2022-10-28