przewiń do góry
Graficzne ujęcie obciążenie od paneli fotowoltaicznych w programie „PAMIR”

Graficzne ujęcie obciążenie od paneli fotowoltaicznych w programie „PAMIR”

Panele fotowoltaiczne możemy stosować na konstrukcjach dachu z prefabrykowanych wiązarów drewnianych, zarówno w obiektach nowo projektowanych jak i istniejących.

W przypadku budynków nowo projektowanych z wiązarami, obciążenie panelami często jest już uwzględniane w obliczeniach konstrukcji, które są projektowane i wykonywane w zakładach prefabrykacji wiązarów. Lista zakładów dostępna jest na stronie www.dachymitek.pl. Projekt prefabrykowanych wiązarów na płytkach kolczastych wykonuje się na inżynierskim oprogramowaniu „Pamir” firmy Mitek, w którym zaprojektowanie i obliczenie konstrukcji, nie stanowi najmniejszego problemu.

W istniejących obiektach zaleca się wykonanie wizji lokalnej przez Uprawnionego konstruktora i sprawdzenie nośności wiązarów od dodatkowego obciążenia. Panele często są montowane po jednej stronie połaci i stanowią dodatkowe obciążenie nierównomierne konstrukcji (około 20 do 30 kg/m), które należy uwzględnić.

Szczególną uwagę należy zwrócić na kształt dachu i docelową lokalizację paneli fotowoltaicznych. Aby uzyskać jak największe zyski energetyczne z fotowoltaniki, należy zapewnić najlepsze nasłonecznienie paneli, unikać skomplikowanych kształtów dachów, połaci z wieloma lukarnami lub bardzo szerokich kominów, które mogą zacieniać instalację. Zaleca się dachy o kształcie prostym, dwuspadowe, kopertowe, o kącie pochylenia około 35 stopni.

logo firmy Mitek
2021-06-22