koszyk
lupka
Panele fotowoltaniczne a konstrukcja dachu z wiązarów - zdjęcie tytułowe

Panele fotowoltaniczne a konstrukcja dachu z wiązarów

Na etapie przygotowania projektu budowlanego, warto przewidzieć możliwość instalacji paneli fotowltaicznych, określić azymut południowej połaci dachowej, kąt nachylenia i wyznaczyć fragmenty zacienienia.

Projektant powinien uwzględnić dodatkowe przypadki obciążenia od paneli fotowoltaicznych, oddziaływujących na konstrukcję dachową.

Firma Mitek jest właścicielem oprogramowania do obliczania wiązarów drewnianych PAMIR. W programie na etapie projektowania więźby, można swobodnie okreslić dodatkowy przypadek obciążenia od paneli fotowoltaicznych. Wartość takiego obciążenia może wynosić od 20 do 30 kg/mb pasa (krokwi) wiązara, przy średnim rozstawie co 1,0m. Obciążenie może być przyłożone do konstrukcji liniowo lub powierzchniowo. Uwzględnienie obciążenia z pewnością zapewni bezpieczne użytkowanie i wytrzymałość dla konstrukcji.

Jeżeli została zaprojektowana więźba tradycyjna, w przypadku zmiany na wiązary dachowe, można zwrócić się do wybranego zakładu prefabrykacji wiązarów z zapytaniem o wycenę i prośbą o uwzględnienie dodatkowego obciążenia od paneli fotowoltanicznych.

Panele fotowoltaiczne a istniejąca konstrukcja

W pierwszej kolejności należy dokonać wizję lokalną istniejącej konstrukcji. Należy unikać montaż paneli na krokwiach spróchniałych, zapleśniałych lub z obecnością kornika.

Zastosowanie wiązarów prefabrykowanych, eliminuje te zagrożenia. Tarcica do produkcji wiązarów, musi być o wilgotności poniżej 18% (obecne wymagania dla konstrukcji drewnianych zgodnie z przepisami PN-EN 1995). Ze względu na bardzo niską wigotność, w tarcicy stosowanej do wiązarów nie ma możliwości wystąpienia pleśni, grzybów lub próchna. Ponadto stosuje się struganie i impregowanie drewna, co przeciwdziała występowaniu kornika.
W przypadku istniejącej więźby wiązarowej, można zwrócić się do zakładu - wykonawcy, w celu sprawdzenia wymaganej nośności dla wiązarów.

logo firmy Mitek
2022-07-25