Przykład usztywnienia murów zewnętrznych budowanych w systemie SOLBET
Przykład usztywnienia murów zewnętrznych budowanych w systemie SOLBET, usztywnionych za pomocą elementów żelbetowych (trzpieni i wieńców).

Budynki parterowe charakteryzują się tym, że nie mają stropów, więc nie ma potrzeby wykonywania ścian nośnych wewnątrz budynku. W tego typu budynkach ściany nośne to tylko ściany zewnętrzne, a wewnątrz są tylko ściany działowe. Bez ścian nośnych wewnętrznych niezbędne jest usztywnienie ścian zewnętrznych za pomocą trzpieni żelbetowych (słupów) oraz wieńców żelbetowych, które wykonuje się w murach, tworząc układ ścian nośnych skrępowanych elementami żelbetowymi. Skrępowanie murów pozwala uzyskać właściwą sztywność murów, na których oparta jest konstrukcja dachu tradycyjnego lub dachu z prefabrykowanych drewnianych wiązarów kratowych lub stropodachu żelbetowego, na które działa wiatr. Te wszystkie obciążenia powodują niekorzystny układ obciążenia dla murów, które bardzo dobrze przenoszą ściskanie ale gorzej zginanie. Właśnie za pomocą elementów żelbetowych się przed tym bronimy i tego typu wzmocnienia wykonuje się, niezależnie od zastosowanych materiałów murowych.

Jeśli chodzi o wybór asortymentu do budowy tego rodzaju budynków, to, by usztywnienia żelbetowe miały również właściwą sztywność dobrze jest wykonać mury o grubości minimum 24cm lub grubsze. Mury zewnętrzne 24cm to mury, które się docelowo ociepla. Wykonane elementy żelbetowe są ocieplone ciągłą termoizolacją wykonaną za pomocą wełny mineralnej lub styropianu. Do tego typu murów stosuje się bloczki z betonu komórkowego SOLBET o klasie gęstości 500 lub 600 (częściej 500). Mogą to być bloczki profilowane na pióra i wpusty lub bloczki bez profilowania. Te pierwsze muruje się z wypełnionymi spoinami poziomymi i z wypełnionymi spoinami pionowymi tylko w miejscach, w których nie ma połączenia na pióra i wpusty (czyli narożniki, bloczki docięte). Te drugie muruje się z wypełnionymi wszystkimi spoinami. Jeśli mury zewnętrzne są grubsze, to są to mury jednowarstwowe bez ocieplenia i mają one 42cm. Wówczas stosuje się najcieplejsze bloczki SOLBET Ideal o klasie gęstości 350. Wykonuje się je systemowo murując na zaprawę do cienkich spoin 0.1, stosuje się nadproża zbrojone z betonu komórkowego, kształtki U oraz płytki – jako elementy szalunkowe do wykonania w nich trzpieni i wieńców żelbetowych.

W obu przypadkach wykonanie murów systemowo to dobry sposób na energooszczędny dom z ciepłymi i trwałymi ścianami z betonu komórkowego.

logo firmy Solbet
2022-08-16