koszyk
lupka
Termonium

Nowoczesny, rodziny dom poza elegancką bryłą i funkcjonalnością musi również zapewniać domownikom komfort cieplny oraz zdrowy mikroklimat przez cały rok. Jak to zrobić? To proste, wystarczy wykonać solidną termo­izolacje domu od fundamentów aż po dach dobrej jakości styropianem. Gwarantuje ciepło w najbardziej mroźne dni z minimalnym ogrzewaniem oraz przyjemny chłód w upalne lato bez klimatyzacji. Dobrze wykonane ocie­planie domu gwarantuje znaczne ograniczenie zużycia energii niezbędnej do zapewnienia optymalnej temperatury jego wnętrza i dlatego właściciel oszczędza na ogrzewaniu oraz klimatyzacji nawet kilka tysięcy złotych rocz­nie.

Eksperci budowlani, projektanci, a przede wszystkim architekci zwracają obecnie szczególna uwagę na właściwą termoizolacje domu. Ocieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych oraz dachu to jedna z kluczowych robót budowalnych podczas powstawania budynku, jest super opłacalna, zapewnia właściwą temperaturę pomieszczeń wpływając pozytywnie na samopo­czucie oraz zdrowie mieszkańców nie tylko w sezonie grzewczym.

Komfort i pieniądze

Musimy pamiętać, że w obiektach o słabej izolacji cieplnej trudno zimą zapewnić odpowied­nią temperaturę. Właściciel źle ocieplonego domu musi montować grzejniki o dużej mocy, które następnie niemal nieustannie pracują na pełnych obrotach utrzymując często zbyt wyso­kie temperatury. Powietrze w takich pomieszczeniach jest bardzo suche, intensywnie cyrkuluje transportując kurz nie rzadko zawierający alergeny i roztocza, które nie wpływają pozytyw­nie na drogi oddechowe. Właśnie dlatego ochrona cieplna bryły budynku jest tak ważna. Mimo że jest niewidoczna, pełni bardzo ważną rolę zarówno w oszczędzaniu energii jak za­pewnieniu komfortu cieplnego dla jego mieszkańców.

- Eksperci są zgodni, że tylko zastosowanie materiału o odpowiedniej grubości oraz wyso­kich parametrach przynosi realne korzyści. Profesjonalnie wykonane termoizolacja to najbar­dziej racjonalna i opłacalna inwestycja. Ocieplając dom wysokiej jakości styropianem można zaoszczędzić na ogrzewaniu i klimatyzacji co najmniej kilka tysięcy rocznie - mówi Krzysztof Krzemień, dyrektor techniczny Termo Organiki.

Obecnie inwestorzy budujący domy dla siebie idąc za radą ekspertów i wykonawców najczę­ściej wybierają styropiany grafitowe, ponieważ charakteryzują się najkorzystniejszym współ­czynnikiem lambda. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo grafitowe płyty styropianowe Termo Organiki TERMONIUM PLUS fasada o grubości 20 cm i współczynniku lambda 0,031W/mK izolują budynek tak samo jak zwykły, biały styropian, ale o grubości niemal 30 cm. Musimy jednak pamiętać, że cieńsza izolacja jest lepsza, powoduje znacznie mniejszą powierzchnie ościeży okiennych, a co za tym idzie lepsze doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym, a to również wpływa na komfort i samopoczucie domowników.

- O wszystkich aspektach mających wpływ na mikroklimat wnętrza, takich jak optymalna tem­peratura, wilgotność, sprawna wentylacja czy oświetlenie, które także ma wpływ na samopo­czucie, należy pomyśleć już na etapie projektowania domu, a następnie wykonaw­stwa - dodaje Krzysztof Krzemień z Termo Organiki.

Dla Ciebie i dla środowiska naturalnego

Na opłacalność inwestycji w wysokiej jakości termoizolacje domu wpływają również stale ro­snące ceny energii, które znacząco podnoszą i tak już wysokie koszty ogrzewania. Do nie­dawna średnie opłaty za ogrzewanie nieocieplanego domu stanowiły około 70 procent wszystkich kosztów jego eksploatacji. Teraz ten współczynnik uległ jeszcze wzrostowi. Eksper­ci zalecają termoizolacje materiałami wysokiej jakości pochodzącymi od jednego producenta. Najlepiej gdy są dopasowane i skompletowane w tzw. kompletnym systemie ociepleń. W ta­kim rozwiązaniu komponenty systemu wzajemnie się uzupełniają dając najlepsze efekty. Bu­dowlanym hitem obecnego sezonu budowlanego staje się kompletny system ociepleń TERMO­NIUM Termo Organiki.

Więcej informacji: www.termoorganika.pl

logo firmy Termoorganika
2024-04-17