przewiń do góry
WT2021, a ściany z betonu komórkowego w systemie SOLBET - zdjęcie tytułowe

Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku w Rozporządzeniu „Warunki techniczne”, dotyczą m.in. wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych. Dla ścian budowanych w systemie z betonu komórkowego wprowadzone zmiany w zasadzie nie wymuszają dużych zmian w zakresie stosowania tego materiału. Wciąż można je spełnić budując ściany z betonu komórkowego jednowarstwowe - bez ocieplenia, ściany z ociepleniem (potocznie nazywanymi dwuwarstwowymi) oraz ściany z ociepleniem z warstwą licową (tzw. ściany trójwarstwowe).

Ściany jednowarstwowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.

By spełnić ostrzejsze wymaganie Rozporządzenia Uc(max) = 0,20 W/(m²K) należy zastosować system z betonu komórkowego oparty o elementy murowe najlżejszej odmiany betonu komórkowego. Do tego celu stosuje się bloczki SOLBET Ideal o szerokości 42cm i klasie gęstości 350kg/m³. Wówczas uzyskuje się współczynnik U dla ścian bez ocieplenia 0,20 W/m²K. Do wykonania ścian stosuje się cały system: zaprawę cienkowarstwową, prefabrykowane zbrojone nadproża z betonu komórkowego, kształtki U, jako elementy traconego szalunku oraz płytki do obudowy wieńca i elementów żelbetowych ulokowanych w murze. Wszystkie te elementy zapewniają prawidłowe wykonanie i jednorodność termiczną ścian.

Ściany z betonu komórkowego z ociepleniem

Ściany z ociepleniem to przede wszystkim bloczki 24cm o klasie gęstości 500 i 600. Bloczki o klasie gęstości 500 są cieplejszą odmianą niż bloczki o klasie 600, ale mają mniejszą wytrzymałość na ściskanie. Klasa gęstości 500 jest wybierana częściej niż 600. Ten „zysk” wynikający z lepszej izolacyjności cieplnej można przełożyć na to, jakby ściana była ocieplona dodatkowo 2cm ocieplenia. W obu przypadkach stosuje się bloczki profilowane na pióra i wpusty lub bez profilowania. Z bloczków profilowanych na pióra i wpusty muruje się bez wypełnienia spoin pionowych, ale uwaga (!) należy wypełnić spoiny pionowe w miejscach, gdzie nie ma połączenia na pióra i wpusty - czyli w narożach i w miejscach, gdzie wmurowuje się bloczki ucięte. Natomiast przy murowaniu z bloczków bez profilowania i profilowanych na wpust-wpust należy wypełniać zaprawą spoiny pionowe.

W każdym przypadku zastosowanie systemu budowania z betonu komórkowego to dobry przepis na ściany wykonane precyzyjnie i systemowo bez słabych miejsc. To jeden z wielu wymogów, stawianych nowoczesnym, energooszczdnym budynkom.

logo firmy Solbet
2021-02-03