phone 577 007 517 577 007 517
Do każdego zakupionego projektu dołączamy bezpłatną zgodę autora na zmiany. Jeśli na liście możliwych zmian nie ma interesującej Cię pozycji, zawsze możesz się do nas zwrócić z prośbą o wydanie dodatkowej zgody na zmiany. Możesz to zrobić w momencie zakupu lub w na dowolnym etapie realizacji projektu. Zgoda jest dosyłana bezpłatnie.

Standardowa zgoda na zmiany obejmuje

  • dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku,
  • realizacja budynku w lustrzanym odbiciu,
  • zmiana technologii wykonania domu: materiałów ściennych, izolacyjnych, wykończeniowych przy spełnieniu wymaganych normą własności ścian,
  • zmiany wymiarów rzutu poziomego budynku w granicach 5%,
  • zmiana rodzajów stropów przy zachowaniu układu konstrukcyjnego oraz wymaganej wytrzymałości,
  • zmiana pokrycia dachowego na ciężkie po dostosowaniu konstrukcji budynku do zwiększonego ciężaru pokrycia dachowego, zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 5°,
  • podpiwniczenie budynku lub rezygnacja z podpiwniczenia,
  • zmiana lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych (przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku),
  • zmiana wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami zapewnienia dostaw mediów do budynku mieszkalnego,
  • zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych.

Powyższe zamiany muszą być dokonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszelkie pozostałe zmiany w projektach wymagają odrębnej zgody autorów.