koszyk
lupka
Do każdego zakupionego projektu dołączamy bezpłatną zgodę autora na zmiany. Jeśli na liście możliwych zmian nie ma interesującej Cię pozycji, zawsze możesz się do nas zwrócić z prośbą o wydanie dodatkowej zgody na zmiany. Możesz to zrobić w momencie zakupu lub w na dowolnym etapie realizacji projektu. Zgoda jest dosyłana bezpłatnie.

Standardowa zgoda na zmiany obejmuje

  • dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku,
  • realizacja budynku w lustrzanym odbiciu,
  • zmiana technologii wykonania domu: materiałów ściennych, izolacyjnych, wykończeniowych przy spełnieniu wymaganych normą własności ścian,
  • zmiany wymiarów rzutu poziomego budynku w granicach 5%,
  • zmiana rodzajów stropów przy zachowaniu układu konstrukcyjnego oraz wymaganej wytrzymałości,
  • zmiana pokrycia dachowego na ciężkie po dostosowaniu konstrukcji budynku do zwiększonego ciężaru pokrycia dachowego, zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 5°,
  • podpiwniczenie budynku lub rezygnacja z podpiwniczenia,
  • zmiana lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych (przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku),
  • zmiana wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami zapewnienia dostaw mediów do budynku mieszkalnego,
  • zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych.

Powyższe zamiany muszą być dokonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszelkie pozostałe zmiany w projektach wymagają odrębnej zgody autorów.