koszyk
lupka

Określenie bloczek czy pustak nie dotyczy tych samych elementów murowych. Różnią się one pomiędzy sobą budową oraz strukturą materiału. Elementy z betonu komórkowego nazywamy bloczkami. Pustakami są np. elementy ceramiczne.

Bloczki, a pustaki- różnice

Bloczki z betonu komórkowego są elementami murowymi pełnymi, nie posiadają żadnych drążeń. To elementy o jednorodnej strukturze i porowatej strukturze. Po przecięciu bloczków ich przełom jest jednorodny. Pustaki są elementami murowymi drążonymi o strukturze otworowej, czyli mają uformowane wolne przestrzenie przechodzące lub nieprzechodzące przez cały element murowy. Często otwory (szczeliny) są bardzo wąskie i gęsto rozmieszczone, a rodzaj drążeń ma wpływ na parametry pustaka.

Mały bloczek Solbet
Bloczek
Pustak
Pustak

Bloczki z betonu komórkowego, jako elementy pełne są proste w zastosowaniu i użytkowaniu. Jednorodna struktura w każdym kierunku jest bardzo ważną cechą tego materiału. Dzięki tej właściwości parametry bloczka np. izolacyjność termiczna, reakcja na ogień, wytrzymałość na ściskanie są takie same w każdym kierunku. Jest to istotne w wielu miejscach w budynku np. w narożach, na obrzeżach przy otworach na stolarkę, na łączeniu ze stropem, w ścianach kolankowych, szczytowych, przy połączeniu ściany fundamentowej z pierwszą warstwą ściany nadziemia. Wybór bloczków o jednorodnej strukturze pozwala zapobiec powstawaniu mostków termicznych w tych miejscach, bez względu na sposób ułożenia bloczka. Efekt ten dobrze widać, gdy ściany są wykonane z materiałów o słabej izolacyjności cieplnej w różnych kierunkach (np. pustaki). Pobierane ciepło z budynku, przechodzi przez element murowy i przenika do fundamentów. Ściany nadziemia wymurowane z bloczków z betonu komórkowego Solbet są skuteczną ochroną przed ucieczką ciepła nie tylko w kierunku poziomym, ale i pionowym.

Podsumowując:

Bloczki z betonu komórkowego są materiałem jednorodnym o jednakowych właściwościach w każdym kierunku, co jest dużą zaletą w stosunku do pustaków, które mają różne właściwości w poprzek i wzdłuż drążeń. Jest to istotna różnica dla konstrukcji budynku i jego właściwości.

Dorota Kajka
Product Manager Solbet

2024-04-08