Laureaci konkursu

XIV edycja Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko dobiegła końca. Konferencja podsumowująca odbyła się 14 września w Jaworzu k/Bielska-Białej.

Głównym celem tegorocznej edycji konkursu było, jak każdego roku, przede wszystkim budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie oraz ekologicznie. Organizator Konkursu – Fundacja Świadomi Klimatu – chciał również rozbudzić pasje poznawcze i badawcze młodzieży.
Ambicją Organizatora jest upowszechnianie wśród młodzieży świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną społeczeństwa. Konkurs służy również aktywizacji młodzieży i daje jej możliwość zaprezentowania swoich poglądów przed szerokim gronem odbiorców.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, duży wkład pracy i twórcze pomysły oraz emocje i wrażenia, jakie towarzyszyły członkom Komisji Konkursowej podczas oceny prac. Dziękujemy także wszystkim osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom zaangażowanym w organi-zację tegorocznej edycji konkursu.

Komisja Konkursowa dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła laureatów oraz przyznała wyróżnienie i dwie nagrody specjalne. Komisji Konkursowej przewodniczył:
 • Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej
  W skład Jury weszli ponadto:
 • dr hab. Justyna Zabawa – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • dr hab. Piotr Jeżowski – em. prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr Ewa Kossak – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • dr inż. Andrzej Mroczkowski – Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii
 • mgr inż. Marek Tobiacelli –  ekspert ds. efektywności energetycznej
W kategorii młodzieży urodzonej w latach 1999 – 2002 nagrodę otrzymuje:
 • Filip Czeredys – student Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Jest on autorem pracy pt. Rozwój jakich technologii może skutecznie wspierać transformację energetyczną?
  Sponsorem nagrody jest firma ENERGOPROJEKT KATOWICE SA
W kategorii młodzieży urodzonej w latach 2003 – 2006 laureatami zostali:
I miejsce (ex aequo):
 • Szymon Cichoń – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie za pracę pt. Jak widzisz realizację programu „Czyste powietrze“ w gminach/wybranej gminie? Na-uczyciel prowadzący: mgr inż. Agnieszka Żak
 • Piotr  Witek – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu za pracę pt. Jakie korzyści z energetyki wiatrowej czerpie społeczeństwo a jakie gospodarka? Zgłoszenie indywidualne.
II miejsce (ex aequo):
 • Kacper Dąbrowski – Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie za pracę pt. Jakie są skutki postępującego ocieplenia klimatu? Nauczyciel prowadzący: dr inż. Agnieszka Raducka
 • Maciej Zajdel – Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie za pracę pt. Które z technologii OZE mają obecnie w Polsce największy potencjał? Nauczyciel prowadzący: dr inż. Agnieszka Raducka
III miejsce (ex aequo):
 • Zuzanna Kołodziej – IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu za pracę pt. Jakie korzyści z energetyki wiatrowej czerpie społeczeństwo, a jakie gospodarka? Nauczyciel prowadzący: mgr Dorota Marynowska
 • Joanna Golonek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie za pracę pt. Jakie są skutki postępującego ocieplenia klimatu? Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Agnieszka Żak
  Sponsorem nagród są POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
Wyróżnienie:
 • Paweł Witek –II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu za pracę pt. Jaka jest rola transportu w ochronie klimatu? Zgłoszenie indywidualne. Sponsorem nagrody wyróżnienia jest firma Viessmann Sp. z o.o.
Nagrody specjalne:
 • Emilia Wypiór  – IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu za pracę pt. Które z technologii OZE mają w Polsce największy potencjał? Nauczyciel prowadzący: mgr Dorota Marynowska
  Nagrodę ufundowała firma Viessmann Sp. z o.o.
 • Artur Toczek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie za pracę pt. Jakie korzyści z energetyki wiatrowej czerpie społeczeństwo, a jakie gospodarka?
  Nagrodę ufundowała Fundacja Świadomi Klimatu.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

 • Patronat honorowy: Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa oraz Wójt gminy Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz.
 • Partnerzy: Viessmann Sp. z o.o., Energoprojekt Katowice SA, Stowarzyszenie ds. Rozli-czania Energii, Stowarzyszenie „Z energią o prawie“
 • Patronat medialny: Dla Ciebie TV Jaworzno, tygodnik Co Tydzień, portal społecznościo-wy www.jaw.pl, dwumiesięcznik Energetyka Cieplna i Zawodowa, portal BiznesAlert.pl, portal kierunekenergetyka.pl, portal Globenergia.pl, portal WysokieNapiecie.pl, tygodnik Głos Nauczycielski, miesięcznik Echo Jaworza
 • Sponsor główny: POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
 • Sponsor: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Z poważaniem,
Artur Stanowski –Prezes Fundacji Świadomi Klimatu
dr Halina Rechul – Koordynatorka projektu
2022-09-22