Projekt domu Murena
Porady architektów

Budowa domu na działce rolnej

Ponieważ ceny działek budowlanych osiągnęły ostatnio astronomiczny pułap, stąd dużo osób podjęło decyzję zakupu gruntu rolnego z zamiarem przemianowania go na działkę budowlana. Odrolnienie gruntów to proces czasochłonnym,  który wymaga dużo cierpliwości oraz załatwienia mnóstwa formalności. Jednak warto podjąć takie wyzwanie żeby zamieszkać we własnym domu.

KROK 1

Musimy sprawdzić plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Zanim podejmiemy decyzję o zakupie gruntu rolnego, który przeznaczymy pod budowę domu, trzeba sprawdzić, jak wygląda  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość. W dniu dzisiejszym  odrolnienie jest zmianą przeznaczenia gruntu w tym planie.

KROK 2

Musimy napisać wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego. „Odrolnienie” jest zmianą przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Aby go zrealizować, musimy złozyc odpowiedni wniosek. Rozpatrzenie sprawy jest bezpłatne. Wniosek trzeba skierować do burmistrza,wójta lub prezydenta miasta.

Gminy nie maja określonego terminu, w trakcie  którego byłyby zobligowane na rozpatrzenie wniosku i uwzględnienie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie ma również innych srodków prawnych, którymi wnioskodawcy zdyscyplinowaliby gminy w tym zakresie.

KROK 3

Wyłączenie  gruntu z produkcji rolnej.
Wyłączenie z produkcji rolnej jest niezbędne dla gruntów o klasie:
❚ I, II, III, IIIa, IIIb,
❚ IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb o pochodzeniu organicznym.
Klasę gruntów sprawdza się w ewidencji gruntów i budynków. Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej musimy skierować do Wydziału
Geodezji albo Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego odpowiedniego ze względu na położenie gruntu.

Do wniosku musimy także załączyć:
❚ dokumenty potwierdzające tytuł własności nieruchomości (odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny),
❚ wypis z planu zagospodarowania,
❚ wypis z rejestru gruntów oraz  kserokopię mapy ewidencyjnej
❚ mapę wraz z planem zagospodarowania działki (planowana inwestycja) i oznaczeniami terenu które są objęte wyłączeniem (nie trzeba wyłączać całości działki).

Jeżeli konieczne jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, to nie dostaniemy pozwolenia na budowę przed wydaniem decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »