Jak wybrać projekt domu?,  Porady architektów

Działka siedliskowa – co można na niej zbudować i czym różni się od działki budowlanej?

Planujesz budowę domu i szukasz odpowiedniej działki? Zastanawiasz się, czym się różni działka siedliskowa od budowlanej? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania!

Jeśli temat budowy domu jest Ci bliski, ponieważ w najbliższym czasie planujesz postawić własny, zapewne spotkałeś się z wieloma fachowymi pojęciami. Podstawą jest zakup działki. W tej sytuacji możesz spotkać się z dwoma pojęciami: działki siedliskowej i budowlanej. W tym artykule omówimy wszystkie ważne kwestie z nimi związane.

Projekt domu Pusze3k 2 dr-T

Co to jest działka siedliskowa?

Wydawać może się to nieco dziwne, ale w przepisach trudno jest znaleźć definicję działki siedliskowej. Liczne wyroki sądów potwierdzają jednak, że jest to działka pod zabudowę zagrodową, czyli związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Działka siedliskowa w świetle prawa budowlanego – najważniejsze informacje

Do wspominanej zabudowy zagrodowej można zaliczyć wszystkie budynki gospodarcze, inwentarskie, hodowlane itp. Do tej grupy należą też budynki mieszkalne, które są własnością rolnika i jego rodziny, prowadzącego dane gospodarstwo. Jak ma się do tego prawo? Teoretycznie taka parcela nadaje się pod zabudowę mieszkaniową, ale pamiętaj, że nadal jest to część gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że prawo do budowy domu mają na tym terenie w zasadzie tylko rolnicy. Dlatego nie jest to typowa działka budowlane.

Działka siedliskowa a budowlana

Działka siedliskowa oznacza teren, na którym mogą być wzniesione budynki związane z gospodarstwem rolnym. Co ciekawe, nie musi mieć ona dostępu do drogi publicznej i do mediów. W przypadku działki budowlanej sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ pojęcie to oznacza nieruchomość gruntową o określonych cechach geometrycznych i wielkości. Konieczne jest również wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej oraz dostęp do drogi publicznej, aby umożliwić postawienie domu.

Działka siedliskowa a rolna

Co przepisy mówią o różnicach pomiędzy działką siedliskową a rolną? Kodeks cywilny wskazuje, iż działka rolna oznacza teren, który może być wykorzystywany do prowadzenia działalności związanej z produkcją roślinną i zwierzęcą. W praktyce oznacza to, że działka siedliskowa jest po prostu częścią działki rolnej.

Projekt domu Truskawkowy

Czy można się budować na działce siedliskowej?

Przepisy mówią wyraźnie, że wydzielona działka siedliskowa może być zabudowa wyłącznie przez osoby, które zajmują się produkcją rolną. Jeśli zatem jesteś rolnikiem, masz wykształcenie rolnicze, od 5 lat prowadzisz gospodarstwo rolne na terenie danej gminy i jesteś właścicielem działki rolnej, ewentualnie użytkownikiem wieczystym czy dzierżawcą, nie ma przeciwskazań do budowy domu.

Co można zrobić na działce siedliskowej?

Prawo budowlane co prawda nie zawiera dokładnej definicji działki siedliskowej, ale wyraźnie określa, jakie budynki bez pozwolenia na budowę można na niej postawić. Są to: obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniającą zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę, naziemne silosy na materiały sypkie bądź kiszonkę, suszarnie kontenerowe itp.

Projekt domu Puszek

Podsumowując, główna różnicą między działką siedliskową a budowlaną jest ich przeznaczenie i lokalizacja. Działki siedliskowe są przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą i zazwyczaj znajdują się na obszarach wiejskich. Natomiast działki budowlane są bardziej wszechstronne pod względem rodzaju zabudowy i są zwykle położone na terenach bardziej zurbanizowanych. Można zatem budować na nich różne projekty domów, od domów letniskowym po jednorodzinne, przez budynki wielorodzinne, aż po obiekty handlowe czy usługowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »