Aktualności,  Poradnik Inwestora

Nowe warunki techniczne WT2014

Od stycznia 2014 roku zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne dotyczące budynków oraz ich usytuowania. Nowe przepisy mają zwrócić uwagę na budownictwo energooszczędne i upowszechnić budowę domów o niskim zużyciu energii. Zmiany wynikają z unijnej Dyrektywy 2010/3/UE, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek obniżenia zużycia energii. Do 2021 roku współczynnik zużycia energii ma być na poziomie bliskim zeru.

W obliczu nowych przepisów szczególną rangę posiada parametr EP, mówiący o zapotrzebowaniu budynku na nieodnawialną energię pierwotną. Na wartość tego parametru mają wpływ m.in. materiały izolacyjne, sposób ogrzewania (rodzaj urządzenia oraz paliwa). Od 2014 roku wskaźnik EP dla budynku nie może przekraczać 120 kWh/m². Na rok 2017 przewiduje się obniżenie wskaźnika do 95 kWh/m² aby w roku 2021 osiągnąć wartość EP na poziomie 70 kWh/m². Według harmonogramu będą się również zmieniać współczynniki przenikalności cieplnej przegród zewnętrznych budynku – U.

tabela WT

Nowe przepisy wymuszają zatem stosowanie grubszych warstw izolacji w stosunku do dotychczasowego standardu U<0,3 W(m²/K) dla ścian zewnętrznych. Od 2014 musi zostać zwiększone o 2 cm, od 2017 o 4 cm, a od 2021 już o ok. 5 cm. Podobnego zwiększenia grubości izolacji będą wymagały podłogi oraz dach.

Współczynniki „U” są najważniejszym czynnikiem wpływającym na parametr EP. Drugim z nich jest wentylacja. Z zamieszczonego poniżej wykresu wynika, że związane z nią straty ciepła mogą wynosić powyżej 30%. Można je znacząco zredukować dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o sprawności 85% i podwyższenie szczelności powietrznej budynku o n=1,0/1 h.

wykreswykres: Murator

 

Wprowadzane zmiany to korzystny kierunek dla inwestorów indywidualnych, którzy budując dom, będą czerpać korzyści z zastosowanych energooszczędnych rozwiązań. Według szacunków przedstawianych przez Ministerstwo, zmiana przepisów w tym zakresie oznacza wzrost kosztów budowy 1 m² domu o ponad 100 zł, jednak te wydatki powinny się zwrócić w ciągu 7-12 lat.

Warto pamiętać o tym, że bardzo ważnym elementem jest wybór dobrego projektu budynku i odpowiednie jego zastosowanie na działce tak, aby optymalnie wykorzystać energię słoneczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »