Porady architektów

Ciesz się ciepłem i płać niższe rachunki – nowe warunki techniczne 2017

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to już drugi etap zmian dotyczących energooszczędności budynku.

Nowe przepisy zostały wprowadzone w związku z unijną dyrektywą 2010/31/UE z 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która to zobowiązuje wszystkie kraje Unii Europejskiej do minimalizowania zapotrzebowania energetycznego budynków. Dostosowanie krajowych przepisów do unijnych podzielono na trzy etapy. Pierwsze obostrzenia wprowadzono już w 2014 roku (WT2014). Aktualne zmiany przypadły na styczeń 2017 (WT2017). Ostatnie wejdą w życie wraz z początkiem 2021 roku.

Przepisy rozporządzenia zakładają stopniowe zmniejszenie zapotrzebowania budynków na ciepło z jednoczesnym wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych. Nowe wymagania warunków technicznych wpłyną nie tylko na izolacyjność obudowy budynku, lecz również na jego wyposażenie, m. im. wentylację, ogrzewanie c.o. i c.w.u oraz klimatyzację. Docelowo do 2021 roku budownictwo ma być dostosowane do uregulowań unijnych, a większość budynków powinna być samowystarczalna pod względem energetycznym. Postawienie na energię pierwotną to zachęta do wykorzystywania urządzeń pozyskujących energię z wiatru i słońca – kolektorów słonecznych, ogniw fotoelektrycznych, a także pomp ciepła.

Najważniejsze zmiany, które wprowadzają nowe warunki techniczne dotyczą maksymalnego współczynnika zużycia energii pierwotnej (Ep).

Wskaźnik Ep określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia, przeliczaną na jednostkę powierzchni gotowego budynku, wyrażaną w kWh/(m2/rok).

 

Dla domów jednorodzinnych współczynnik Ep nie może przekroczyć następujących wartości:
  • od 1 stycznia 2014 r. – 120 kWh/(m2/rok)
  • od 1 stycznia 2017 r. – 95 kWh/(m2/rok)
  • od 1 stycznia 2021 r. – 70 kWh/(m2/rok)

 

Im niższy wskaźnik Ep tym:
  • niższe rachunki za ogrzewanie,
  • lepsza ochrona domu przed przegrzaniem i wychłodzeniem,
  • większy komfort cieplny w domu,
  • wyższa wartość nieruchomości.

 

Rozporządzenie wprowadza również restrykcje dotyczące izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku (U). Od 2017 roku maksymalny współczynnik U dla ogrzewanych pomieszczeń, w których utrzymuje się temperatura  ≥ 16°C wynosi:tab

 

Nowe normy dotyczące izolacji cieplnej wiążą się z budową grubszych przegród zewnętrznych i skuteczniejszych termoizolacji budynku. Średnia grubość termoizolacji zwiększy się o ok. 2 cm.

Średnie minimalne grubości izolacji dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych domu

tab2* podane wartości grubości izolacji zależą od parametrów zastosowanych materiałów izolacyjnych

 

Od 1 stycznia 2017 roku w domach jednorodzinnych można montować okna pionowe, których współczynnik przenikalności cieplnej Uw nie przekracza 1,1 W/m2K, zaś Uw dla okien połaciowych nie może być wyższy niż 1,3 W/m2K.

tab 3

Budowa domu jednorodzinnego od 1 stycznia 2017 roku, wiąże się z koniecznością stosowania nowych norm, zgodnych z powyższymi wytycznymi. Inwestorzy, którzy do końca 2016 roku złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu, bądź dokonali zgłoszenia do właściwego organu, mogą realizować inwestycję na podstawie warunków technicznych obowiązujących do końca 2016 roku, pod warunkiem, że właściwy organ nie złożył sprzeciwu.

Osoby, które zakupiły projekt domu w 2016 roku, ale nie dopełniły jeszcze wszystkich formalności urzędowych, będą musiały dokonać aktualizacji projektu do obecnych wymogów. W przeciwnym wypadku właściwy organ może odmówić wydania pozwolenia na budowę, bądź zgłosić sprzeciw.

Wszystkie projekty z kolekcji DOMY w STYLU spełniają nowe warunki techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.

 

 

1 komentarz

  • Jacek

    Przyznaję że to interesujące, jestem ciekawy jak to będzie funkcjonowało w praktyce, bo instalacje ze źródeł odnawialnych nie należą do najtańszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »