Warning: mysqli_query(): (HY000/1194): Table 'wp_options' is marked as crashed and should be repaired in /var/www/html/domywstylu.pl/blog/wp-includes/wp-db.php on line 1924
Dom bez pozwolenia na budowę, co to znaczy? – BLOG DOMY w Stylu
Porady architektów

Dom bez pozwolenia na budowę, co to znaczy?

Procedura ubiegania się o pozwolenia na budowę w Polsce jest stosunkowo długa. Według raportu Banku Światowego Doing Business 2014, Polska zajmuje 88 miejsce w kategorii „Pozwolenie na budowę”. 16.03.2015 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał znowelizowaną ustawę Prawo budowlane. Ma ona usprawnić proces budowlany przez zniesienie wielu ograniczeń biurokratycznych i prawnych. Ustawa zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia.

Oto najważniejsze proponowane zmiany:

 •  Najistotniejszą zmianą ma być zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Dotyczy to głównie budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. W takim przypadku należy dokonać jedynie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę.
 • Dostarczony projekt musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie wniesie zastrzeżeń – można rozpocząć budowę. Dla porównania do tej pory czas oczekiwania wynosił ok. 60 dni, a w dużych miastach do 3 miesięcy. Co istotne Inwestor ma możliwość ubiegania się o pozwolenie na budowę lub przebudowę w trybie pozwolenia na budowę, jeśli uzna on, że jest to dla niego korzystniejsze.
 • W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 • Ograniczenie formalności związanych z projektem budowlanym. Wyraźnie zredukowana zostanie liczba elementów, które musza być w nim zawarte. Zniesiony zostanie obowiązek dołączania oświadczeń o: zapewnieniu dostaw mediów, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Zniesiony zostanie nakaz dostarczenia oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.
 • Zlikwidowana zostanie również konieczność zgłaszania planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych. Dotychczas inwestor miał na to 7 dni, z zgłoszenie musi zostać przyjęte przez nadzór budowlany.
 • Skrócony zostanie czas oczekiwania na użytkowanie z 21 do 14 dni – na podstawie zgłoszenia.
 • Zmiany będą miały również wpływ na ilość dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.

 

5 komentarzy

 • Marek

  Miejmy nadzieję, że samowolki budowlanej w końcu nie będzie.Niech Ci na górze uporają się jak najszybciej. Przyniesie to wiele korzyści.

 • Kinkiet

  Kolejna z potrzebnych zmian, choć do normalnego stanu rzeczy jeszcze wiele brakuje to grunt, że idziemy w dobrym kierunku.

 • Mare

  Zmiany wprowadzane na mocy ustawy to z pewnością krok w dobrym kierunku. Uelastycznią one całą procedurę i spowodują większą swobodę działania przy jednoczesnym utrzymaniu w ryzach prawnych.

 • Marek

  Miejmy nadzieję, że Ustawa przyniesie wiele usprawnień. Z drugiej jednak strony istnieje pewne ryzyko samowolki budowlanej co może okazać się negatywnym zjawiskiem w dłuższym okresie.

 • KB

  W sumie to całą zmianę ustawy przepchnęli w nieco ponad rok, to niezły czas jak na nasz Parlament

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: czytaj więcej »