koszyk
lupka

Adaptacja projektu

Kupując projekt gotowy, musisz mieć świadomość, że projekt musi być dostosowany do warunków miejscowych przez architekta adaptującego.


Do obowiązków projektanta adaptującego należą:

 • dostosowanie projektu do warunków miejscowych: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji środowiskowych,
 • wykonanie opisu BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia) oraz sporządzenie oświadczenia o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami,
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień oraz sprawdzenie rozwiązań projektowych,
 • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
 • przystosowanie dokumentacji projektu gotowego do miejscowych warunków lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych i uzbrojenia terenu,
 • dokonanie zmian w projekcie poprzez naniesienie ich trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu,
 • uzupełnienie tabelki na stronie tytułowej projektu i na wszystkich rysunkach, przez podanie nazwy i adresu obiektu, imienia i nazwiska autora projektu budowlanego (adaptującego projekt), numeru i specjalności jego uprawnień budowlanych oraz daty i podpisu,
 • załączenie kserokopii z nadania uprawnień projektowych,
 • załączenie kserokopii z aktualnego wpisu na listę członków Izby Architektów lub Izby Inżynierów,
 • załączenie oświadczenia o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jeśli wybierzesz projekt z naszej oferty, adaptacja projektu gotowego będzie możliwa w naszym biurze. Adaptacja projektu jest niezbędna w celu uzyskania pozwolenia na budowę.


Adaptacja polega na:

 • wrysowaniu projektu domu i przyłączy instalacyjnych na mapie w skali 1:500 (1:1000),
 • wykonaniu opisu do projektu zagospodarowania oraz wyliczeń powierzchni terenu,
 • uzupełnieniu projektu o dodatkowe dokumenty wymagane przez urząd i przepisy,
 • dostosowaniu rozwiązań konstrukcyjnych zawartych w projekcie do warunków gruntowo-wodnych oraz obciążeń śniegiem i wiatrem istniejących na działce inwestora.

Adaptacja projektu wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale jest  rozwiązaniem tańszym niż projekt indywidualny. Ceny adaptacji nie są stałe. Koszt adaptacji projektu  uzależniony jest od ilości i zakresu zmian wprowadzanych do projektu


Zapraszamy do biura na spotkanie z architektem. Jeśli masz już wybrany projekt sprawdzimy, czy jest zgodny z warunkami zabudowy oraz czy pasuje na Twoją działkę. Jeśli dopiero szukasz projektu pomożemy wybrać projekt spełniający Twoje oczekiwania. Konsultacje z architektem są bezpłatne.


Zadzwoń i umów się na spotkanie
Tel. 577 007 517577 007 517

Zmiany w projekcie

Jeśli w wybranym projekcie gotowym chcesz wprowadzić zmiany, pamiętaj, że istnieje taka możliwość. Możesz to zrobić bezpośrednio u autora projektu, czyli w naszym Biurze Projektowym. Każda zmiana w projekcie gotowym wymaga naniesienia poprawek w dokumentacji projektowej. Dokonując zmian w projekcie domu pracujemy na oryginalnych plikach DWG, dzięki czemu otrzymujesz przejrzysty, gotowy projekt z już wprowadzonymi zmianami. Zlecając nam wykonanie zmian w projekcie zyskujesz również czas, ponieważ praca na elektronicznej wersji projektu zdecydowanie przyspiesza ten proces.


Należy mieć na uwadze, iż niektóre zmiany w projekcie mogą okazać się pracochłonne i kosztowne, gdyż ingerują w technologię wykonania bądź w konstrukcję budynku. Dlatego też każdą zmianę w projekcie należy przemyśleć, pod kątem ingerencji w konstrukcję budynku. Zmiany, które w najmniejszym stopniu wpływają na konstrukcję budynku i będą najmniej kosztowne to:

 • zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych. Zmiany te wymagają jedynie ponownego sprawdzenia i doboru nadproży okiennych i drzwiowych. Nie są one skomplikowane i najczęściej wynikają z indywidualnych potrzeb inwestora, bądź z usytuowaniem domu według stron świata;
 • zmiana funkcji pomieszczeń wynika zazwyczaj z konieczności dostosowania układu funkcjonalnego domu do wymagań inwestora. Konsekwencją tej zmiany może być konieczność przebudowanie układu ścian wewnętrznych oraz modyfikacja otworów, okiennych i drzwiowych. Zmiana ta może również wpłynąć na przebieg instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach, co podniesie koszty zmian w projekcie.
 • zmiana usytuowania ścian wewnętrznych bez ingerencji w nośność budynku. Zmiana ta zazwyczaj wynika z chęci powiększenia przestrzeni kosztem jednego z pomieszczeń.
 • zmiana pokrycia dachowego z ciężkiego na lekkie, czyli z dachówki na blachodachówkę. Jest to zmiana, która nie wiąże się z koniecznością przeprojektowania więźby dachowej, dzięki czemu nie wpłynie na koszt prac projektowanych. Może za to ograniczyć koszt budowy domu.

Zmiany, które w największym stopniu wpływają na konstrukcję budynku, a co za tym idzie będą wymagały najwięcej pracy i mogą wygenerować najwięcej kosztów to:

 • zmiana pokrycia dachowego z lekkiego na ciężkie (np. z blachodachówki na dachówkę),
 • zmiana kąta nachylenia dachu,
 • zmiana wysokości ścianki kolankowej,
 • zmiana gabarytów zewnętrznych budynku,
 • zmiana technologii budowy domu,
 • zmiana technologii wykonania stropu,
 • doprojektowanie piwnicy,
 • zmiana instalacji wewnętrznych budynku.

Niezależnie od ilości i stopnia zaawansowania zmian w dokumentacji projektowej jesteśmy w stanie dopasować projekt do indywidualnych potrzeb każdego inwestora. Decydując się zmiany projektowe bezpośrednio u autora projektu, masz gwarancję, iż otrzymujesz sprawdzony projekt domu, zgodny z przepisami prawa budowlanego oraz dostosowany do potrzeb Twojej rodziny.


Chcesz porozmawiać o zmianach? Zadzwoń
Tel. 577 007 517577 007 517

Zamów wycenę zmian

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję iż: rozwiń