• Jak wybrać projekt domu?

    DOBRY PROJEKT-czyli jaki?

    DOBRY PROJEKT – czyli jaki? Opinie o projektach MTM STYL Wydaje się, że zaprojektowanie prostego domu to nieskomplikowane zadanie, tym bardziej, że układ funkcjonalny i przestrzenny od kilkudziesięciu lat pozostaje niezmienny. Zadanie to, pozornie proste nie zawsze takie jest, ponieważ na dobry projekt składa się wiele czynników. Co powinien zawierać profesjonalny i kompletny projekt architektoniczno-budowlany i ile trzeba za taki projekt zapłacić? To jedno z bardziej kontrowersyjnych pytań. Istnieją regulacje prawne, które w sposób klarowny precyzują, z jakich elementów powinien składać się projekt. Przepisy jasno określają, jaki ma być układ rysunków, jak oprawić projekt itp. Inwestor zaś otrzymując tak przygotowaną dokumentację nie powinien mieć trudności z uzyskaniem Pozwolenia na budowę,…